Rubrika:

Empatija potiskuje analitičko promišljanje i obrnuto

Kada mozak upali mrežu neurona koja nam dopušta empatizirati, guši mrežu korištenu za analizu, pokazuje ključna studija na čelu koje su istraživači sa Sveučilišta Case Western Reserve. Time se potkrepljuje teorija empatiziranja-sistematiziranja (E-S...

Bežični prijenos podataka najvećom brzinom

Nastavlja se tendencija novih tehnologija prema uklanjanu materijalnih posrednika pri prenošenju podataka. Fizička, kabelska veza i dalje u nekim segmentima ima prednost zbog svoje brzine prijenosa naspram bežičnog. No, poželjno je slobodno, brzo i...