Rubrika:

 Fizika oblaka -  pobijene dugo održane teorije o turbulenciji

Ruski fizičar Andrey Kolmogorov 1941. godine razvio je teoriju o turbulenciji koja je služila kao temelj našemu razumijevanju ove važne prirodne pojave. Turbulencija (lat. turbulentus: nemiran, uzburkan) jest nepravilno vrtložno gibanje koje se...