ZNANOST: hrvatski znanstveni portal

Test približuje Mornaricu ka korištenju lasera za samoobranu brodova

Služba za pomorska istraživanja i njen industrijski partner, uspješno su 6. travnja sa broda testirali visokoenergetski laser (HEL) koji je pogodio malu brodicu postavljenu kao metu, te je time postignuta prekretnica za Mornaricu. Mornarica i Northrop Grumman završili su testiranje Pomorskog Laserskog Demonstratora (MLD) na moru, koji je pokazao potencijal da osigura naprednu samoobranu za brodove i osoblje održavajući prijetnje malih brodova na sigurnoj udaljenosti.

"Uspjeh ovog testa visokoenergetskog lasera je zasluga suradnje, kooperacije i udruživanja pomorskih laboratorija,“ rekao je šef pomorskog istraživana Nevin Carr. Služba za pomorska istraživanja iskordinirala je sve njihove unikatne sposobnosti u jedan kohezivan trud." Posljednji test odvijao se blizu otoka San Nicholas, kraj obala središnje Kalifornije u testnom području Tihog oceana. Laser je montiran na palubu mornaričkog testnog broda za samoobranu.

"Ovo je prvi put da je HEL postavljen na brod mornarice, snabdijevan sa tog broda i korišten za anuliranje mete u pomorskom okruženju" rekao je Peter Morrison, šef programa Službe za pomorska istraživanja. U samo malčice više od dvije i pol godine, MLD je od dodjele ugovora došao do demonstracije sposobnosti obrane mornaričkog broda, rekao je.

"Mnogo učimo iz ovoga - kako integrirati i raditi sa oružjem na usmjerenu energiju," rekao je Morrison. "Svi rezultati testova iznimno su korisni bez obzira na rezultat." Također, Mornarica je ostvarila još testova, uključujući integriranje MLD-a sa brodskim radarom i navigacijskim sustavom te pucanja iz električno-laserskog oružja sa pokretne platforme na moru u vlažnom okruženju. Ostali testovi lasera za Mornaricu sprovedeni su sa kopnenih pozicija. Pristup HEL oružju jednog će dana borcima pružiti opciju kada se susretnu sa prijetnjama malih brodova, rekao je Morrison.

Ali iako MLD testovi iz travnja dokazuju mogućnost korištenja skalabilnog lasera za suprotstavljanje malim brodicama u dometu, ta tehnologija ipak neće zamijeniti tradicionalne sustave oružja, rekao je Carr. "Sa znanstvenog i tehnološkog gledišta, spoj sustava oružja direktne i kinetičke energije pruža mogućnost nove razine zastrašivanja u zapovjednikovim opcijama. Ovaj test pruža važne podatke dok napredujemo ka uvođenju usmjerene energije na ratne brodove. Još se mora puno posla napraviti kako bismo bili sigurno da je sve sigurno i učinkovito," kaže admiral.

O službi za pomorska istraživanja
Odjeljenje mornaričinog ureda za pomorska istraživanja (ONR) osigurava znanost i tehnologiju nužnu za održavanje tehnološke prednosti mornaričinih trupa. Kroz svoje podružnice, ONR je lider u znanosti i tehnologiji s angažmanom u 50 saveznih država, 70 zemalja, 1 035 visokih učilišta i 914 industrijskih partnera. ONR zapošljava približno 1 400 ljudi, uključuje uniformirani, civilni i honorarni personal, sa dodatnim zaposlenicima u pomorskom istraživačkom laboratoriju u Washingtonu, D.C. 

Izvor: Office of Naval Research 

Podijeli.