ZNANOST: hrvatski znanstveni portal

Osjećaj pravednosti je usađen u mozgu

Novo istraživanje s Karolinskog Instituta u Švedskoj je pokazalo da mozak ima ugrađene mehanizme koji aktiviraju automatsku reakciju na nekoga tko odbija dijeliti. Reakcija proizlazi iz amigdale, starijeg dijela mozga. Pojedinčev osjećaj pravednosti je ispitan tijekom igre s dva igrača, koja se zasniva na pravednoj raspodjeli novca. Aktivnost u mozgu je praćena magnetnom rezonancom (MRI). Kada su donijeli nepravedne prijedloge kako raspodijeliti novac, kažnjavani su od strane partnera.

Lijek koji inhibira aktivnost amigdale je smanjio ovu reakciju na nepravdu. Istraživanje je provedeno u suradnji Karolinskog Instituta i Stockholmske ekonomske škole. Zasniva se na jedinstvenom ljudskom ponašanju da reagiramo agresivno kada se druga osoba ponaša nepravedno, protivno onome što je u najboljem interesu grupe. 35 osoba je odigralo igru zasnovanu na pravednoj raspodjeli novca (Ultimativna Igra), gdje je jedan igrač predložio drugome kako određeni zbroj novaca treba biti raspodijeljen među njima, nakon čega je drugi igrač imao opciju prihvatiti prijedlog i uzeti novac ili ga odbiti, čime nijedan od igrača ne bi dobio ništa.

"Svi će prihvatiti pravedan prijedlog da se od ukupne sume od 100, svakome podijeli 50." kaže Dr. Katarina Gospić. "Prijedlog da dobiješ 20, a ja uzmem 80, je nepošten. Polovica slučajeva završava tako da igrač koji dobije manje odbije prijedlog. Time oni kažnjavaju igrača koji je dao nepravedni prijedlog usprkos tome što i sami gube. "Utvrđivanjem aktivnosti u mozgu putem MRI-ja tijekom igre, je utvrđeno da je dio koji kontrolira financijske odluke smješten u amigdali, evolucijski starijem i primitivnijem dijelu mozga koji kontrolira osjećaje straha i ljutnje. Prethodno je predloženo da je sposobnost analiziranja i donošenja odluka financijske prirode smještena u prefrontalnom korteksu.

U ovom istraživanju je ispitanicima dan lijek za smanjenje anksioznosti, Oxazepam ili tableta šećera (placebo), dok su igrali Ultimativnu Igru. Oni koji su primili lijek su imali manju aktivnost u amigdali i veću sklonost da prihvate nepravednu raspodjelu novca, bez obzira što su smatrali da su prijedlozi nepravedni. U kontrolnoj grupi je sklonost agresivnom reagiranju i kažnjavanju igrača koji su predložili nepravednu raspodjelu novca, bila povezana s većom aktivnošću u amigdali.

Spolne razlike su također utvrđene, tako da su muškarci odgovarali agresivnije na nepravedne prijedloge i imali veću aktivnost amigdale. Ova spolna razlika nije pronađena u grupi koja je koristila Oxazepam, što je zanimljiv podatak jer pokazuje da nisu samo procesi u prefrontalnom korteksu ti koji određuju ovakav oblik zavisnosti o financijskoj pravednosti, kaže profesor Martin Ingvar. "Dobiveni rezultati mogu imati daljnja etička pitanja, jer konzumacija određenih lijekova može snažno utjecati na naše svakodnevne procese donošenja odluka.

Izvor: Ki

Podijeli.