Rubrika:

Je li napetost temelj zapadne civilizacije?

U današnjem društvu napetost je postala nešto normalno, nešto što definira čovjeka kao odraslog i zrelog. Međutim, što se krije ispod paravana napetosti i zašto je ona toliko prisutna u životima velikog broja ljudi?

Iz veze u vezu - prepoznajete li se u tom obrascu?

Velik broj ljudi po pitanju emocionalnih odnosa funkcionira po obrascu tako da nakon što izađu iz jednog emotivnog odnosa odmah uđu u novi odnos. S ovim obrascem ponašanja bi bilo sve u redu kad on za sobom ne bi povlačio određene posljedice. O kojim...

Robotologija - živite li u oklopu?

Problem velikog broja ljudi je potpuna odijeljenost od vlastitih emocija, od onoga što osjećaju u dubini svog bića. Ta odijeljenost rezultira brojnim životnim blokadama, jer energija tada ne teče.

Tko odlučuje u vašem životu - vi ili okolnosti oko vas?

Odluke su sastavni dio svake promjene. Odlučiti znači činiti svjesne izbore u životu. Da bi se moglo odlučiti, potrebno je imati svijest o mogućnosti izbora te o alternativi koju se želi postići. Sama riječ odluka dolazi od latinske riječi de-ceadere ,...

Emocije nisu niti dobre niti loše, one su samo dio nas

Svaki trenutak u kojem živimo sastoji se od više komponenti. Jedna od njih su i naše emocije, zbog čega je od velike važnosti da usmjeravamo pozornost na njih kako bismo osvijestili što se s njima događa i u kojem smjeru dirigiraju trenutak u kojem se...

Moć osobnih, konstruktivnih ili destruktivnih, vibracija

Konstruktivnost ili destruktivnost naših vibracija ovisi o iskustvima kroz koja smo prolazili u životu od trenutka našeg rođenja. Svatko od nas rađa se kao vibracijski integrirana cjelina. Ta cjelovitost počinje se narušavati bilo kojim destruktivnim...

Um ili srce - što je i gdje je vaš centar? 2. dio

Područje srca je temeljni dio našeg tijela koje stvara enormno jako zračenje, čime smo zaključili prvi dio teme Um ili Srce . Kod većine ljudi to nije tako, jer većini srce nije dominantan organ i nalazi se u disharmoniji. To se događa zbog fokusa na a...