Rubrika:

Um ili srce - što je i gdje je vaš centar?

Oslanjanje na analitički um koji se bazira na znanjima stečenim od djetinjstva, na modelima, na različitim asocijacijama te na uvjerenjima koja smo stekli temeljem naših određenih životnih iskustava vrlo je ograničavajuće. Analitički um nas ne može vod...

Pet prepreka u emocionalnoj vezi - zaobiđete ih

Kako bi neki odnos dobio na kvaliteti, potrebno je u njega unijeti odgovornost. Međutim, koju vrstu odgovornosti? Mnogi parovi ovdje prave veliku pogrešku iz razloga što ne preuzimaju odgovornost za svoje emocije već za partnerove. Ovakav oblik po...

Riješite konflikt - stvorite rješenje

Mnogi konflikte u odnosu vide kao loš znak. Velik broj ljudi ima uvjerenje da u odnosima ne bi trebalo biti konflikata i rasprava, jer ako do toga dolazi to znači da treba prekinuti odnos. To se ne mora nužno odnositi samo na odnose sa suprotni...

Može li se konflikt prihvatiti kao dar?

Prema budističkoj psihologiji, svaki odnos u umu i u svijetu zauzima jednu od tri forme: volimo, ne volimo ili smo neutralni prema onima s kojima smo u odnosu. Svatko vjerojatno može potvrditi da teži tome da ima što više ljudi oko sebe...

Što su to nezatvoreni krugovi i kako utječu na čovjeka

Život predstavlja niz akcija. Akcija se na fizičkom nivou sastoji od dva dijela-početak i kraj. Iako je ovo logično, ipak to predstavlja problem velikom broju ljudi. Zašto? Vrlo često velik broj ljudi započinje, ali ne završava određene...

Moć komunikacije u odnosu kada se pravilno koristi

Svi znamo koliko je komunikacija bitna. U odnosu kvalitetna komunikacija je od presudnog značenja za njegovu uspješnost. Bez kvalitetne komunikacije odnosi gube svoj smisao. Više nisu onoliko uzbudljivi, motivirajući i nadahnjujući kakvi...