Rubrika:

Rizik od pušenja e-cigareta

Elektronske cigarete se promoviraju kao sigurnija alternativa udisanju produkata sagorijevanja duhana. U jednu ruku, to je točno.

Mlada krv pomaže starim mozgovima

Sastojci krvi mladih mogu pomladiti tijelo i mozak starih miševa. Skupina radova objavljenih 2014. godine detaljno objašnjava kako mlada plazma može poboljšati neke znakove pogoršanja.

Mikrobi iskorištavaju svog ubojicu

Mikrobi su svoje farmaceutsko oružje pretvorili u saveznika. Ove se godine antimikrobski agens triklosan popeo na vrh liste kemikalijskih izdajnika jer pomaže klicama, umjesto da ih uništava.