ZNANOST: hrvatski znanstveni portal

Mužjaci čimpanze povećavaju šanse za očinstvo prepoznavanjem važnosti odnosa

Sposobnost mužjaka čimpanzi da formiraju savezništva kako bi usmjerili agresiju na druge mužjake nosi određene prednosti. Nedavno istraživanje, koje je proveo Ian Gilby sa Sveučilišta Duke u Sjevernoj Karolini sa svojim kolegama, je pokazalo da budući uspjeh ne ovisi samo o postojanju savezništva, nego i o tome tko su članovi tog saveza. Mužjaci čimpanze sa središnjim pozicijama u mreži saveza imali su najveću vjerojatnost dobivanja potomstva i postizanja višeg položaja u hijerarhiji. Drugim riječima, oni koji su formirali saveze s mužjacima koji ih nisu formirali bili su najuspješniji. Navedeni rad je objavljen u časopisu Behavioral Ecology and Sociobiology.

Saveznička agresija je prisutna kad najmanje dva pojedinca zajednički usmjere agresiju na jednu ili više meta. Agresija i formiranje saveza između mužjaka važni su za postizanje dominacije i zastupljeni su kod mnogih vrsta životinja. Najdominantniji mužjaci će se vjerojatnije pariti i dobivati potomstvo. Mužjaci s većim brojem savezništva, vjerojatnije će se pariti češće nego što bi se očekivalo s obzirom na njihov položaj u hijerarhiji.

Podaci su dobiveni proučavanjem divljih čimpanza iz nacionalnog parka Gombe u Tanzaniji (Kasekela zajednica), tijekom perioda od 14 godina. Gilby i njegovi kolege su testirali hipotezu da muška saveznička agresija dovodi do pozitivnih posljedica – do povećanja dominacije i povećanog reproduktivnog uspjeha. Od četiri mjere koje su koristili za karakterizaciju savezničkog ponašanja mužjaka, jedina koja je bila dovedena u vezu s oba navedena faktora bila je 'međupoloženost' (mjera centralnosti socijalne mreže) koja reflektira tendenciju da se formiraju savezi s drugim mužjacima koji nisu formirali saveze jedni s drugima. Jedini mužjaci koji su dobivali potomke, a koji nisu bili alfa mužjaci, bili su oni koji su imali visoke rezultate što se tiče 'međupoloženosti'. Ti mužjaci su također imali veću šansu da se uzdignu u hijerarhiji, što se povezivalo s višim reproduktivnim uspjehom.

Istraživači zaključuju da ovo pokazuje da mužjaci čimpanze mogu prepoznati vrijednost stvaranja 'pravih' socijalnih veza. Pažljivim odabirom svojih saveznika, oni pokazuju sposobnost da prepoznaju odnose koji ih okružuju.

Autori zaključuju: „... naši podaci upućuju da postoje posljedice prepoznavanja odnosa s drugima. Kao takvi, predstavljaju važan korak prema potpunijem razumijevanju adaptivne vrijednosti socijalne inteligencije i evolucije kooperacije.“ Dodaju da je daljnje istraživanje potrebno kako bi u potpunosti razjasnili rezultate ovog istraživanja.

Izvor: Springer

Podijeli.