Rubrika: Društvene znanosti

Društvene znanosti Naši su preci živjeli na klimavom tlu

Naši najstariji preci preferirali su nastanjivanje lokacija koje imaju nešto zajedničko sa San Franciscom, Napuljem i Istanbulom - često su se nalazili na tektonskim pukotinama na područjima koja su bila pod rizikom potresa, vulkana ili oboje. Četverog...