ZNANOST: hrvatski znanstveni portal

Katalog zavaravanja - odbacivanjem idealizacija do zadovoljstva

Katalog samozavaravanja se sastoji od tri dijela. Prvi dio govori o muško-ženskim zavaravanjima, drugi dio govori o hedonističkim i društvenim zavaravanjima, a treći o zavaravanjima koja projiciramo kada se okrenemo duhovnosti. Cijena knjige je 70kn, možete je naručiti na mail: nikola@vedski-jyotish.net

Smisao knjige Katalog zavaravanja, kako kaže autor, jest približavanje varki nesvjesnog i njegovih projekcija koje se pojavljuju kroz imperativ društva, roditelja i partnera. Ukratko, radi se o katalogu samozavaravanja ili kako je Freud rekao: živimo život gdje nam nesvjesno svijet predstavlja kao bajku, a da ona i nema toliko veze sa stvarnim životom.

Danas ili oduvijek, živimo u svijetu gdje smo pasivni i aktivni sudionici u skupu zabluda koje su kreirane na temelju nesvjesnih predodžbi kako bi nas što bolje vratile u regresivno stanje idealiziranih slika djetinjstva. To i ne bi bilo toliko problematično da se ne radi o velikom naporu kojim smo stvarali sliku o sebi do tridesete godine, a nakon toga je transformirali milom ili silom pod udarom nesvjesnog kako bi prihvatili ostale dijelove naše osobnosti.

Da bismo vidjeli te dijelove, nemoguće ih je spoznati bez prepoznavanja samozavaravajućih elemenata koji  kao u katalogu imaju svoj poredak. Upravo kroz vanjske događaje prepoznajemo unutarnje sadržaje koji su nevidljivi našem zahvaćanju realnosti. Ne radi se o nikakvom dubokom promišljanju,  koliko o činjenici da neprestano činimo krive korake, ali nakon svega učinjenog, iako nam  indicije govore da krivo djelujemo, mi se kao pokvarene ploče vraćamo istom filmu. Priznanje da naše djelovanje predstavlja biranje između 'fiće' i 'stojadina' činjenica je koju zbog pomanjkanja kritičnosti i straha od prihvaćanja novog potiskujemo, a nakon toga nam se nepriznavanje fakata vraća u nesvjesnoj reakciji koja postaje dijabolična, ali društveno opće prihvaćena.

Ovo nije priča o velikim filozofskim ili psihološkim sustavima, već o problemu  i pitanju  postojanja koje si moramo postaviti, pa bilo to i na kraju života. Znanstvena, politička, korporativna karijera izmišljotina je dvadesetog stoljeća, gdje je nužno priznati da nas ni jedna vanjska situacija ne može zadovoljiti osim ako kroz dugotrajni proces otpuštanja starih obrazaca ne otkrijemo razlog zbog kojeg dolaze takvi djetinji zaključci. Za takav korak je potrebno priznanje da ne postoje veliki događaji, ljudi, ljubavi, carevi i utakmice na svjetskoj pozornici. Sve što trebamo za ovaj proces jest samopromatranje i ukazivanje na otkrivanje pravog Ja. Sagledavanja kako je na putu odrastanja došlo do iskrivljivanja slike o sebi, kao jedne karikature koja nije vidjela da je na putu izgubila sebe.

Ova knjiga nije ubijanje bajke i nade, već mogućnost ponovnog viđenja sebe kao bića koje tek treba otkriti kako svakim korakom pokušavamo hodati prečacima zaobilazeći važna pitanja koja se slažu kao niz neprepoznatljivih indicija, a onda se pretvaraju u ono što u neznanju zovemo sudbina. Ako ovim životom želimo zadobiti svijet, onda je nužno shvatiti da ta ideja dolazi iz praznog ega koji želi napuniti sebe nepostojećim sadržajem, odnosno utvara ne može biti pokretač života. Ako nas zanima sreća kao pokretač naših akcija, nužno je odbaciti niz koji započinje katalogom samozavaravanja, u svojoj knjizi piše autor.

Nikola Žuvela autor je knjiga Jyotish i djelovanje Shanija, Nesvjesno u filozofiji Istoka i Zapada, Buđenje, Jedan muškarac i jedna žena, te mnogih članaka na temu vedske astrologije, psihologije i istočne filozofije. Izrađuje natalne karte (karmički, poslovni, usporedni horoskop). Cijena knjige je 70kn, možete je naručiti na mail: nikola@vedski-jyotish.net

Podijeli.