ZNANOST: hrvatski znanstveni portal

Ljubav, brak i odnos kampusa i okoline

U Ohiu je provedena zanimljiva studija kojom je proučen odnos između sveučilišnog kampusa i grada u kojem se on nalazi.

Ugovoreni brak

Odnos sveučilišnog kampusa i grada, tzv. town-gown relationship, odnosi se na doticaj kampusa i okolne neakademske zajednice.

Stručnjaci koji su proveli istraživanje, a među kojima je i dekan Sveučilišta u Ohiu Stephen Gavazzi, usporedili su taj odnos s ugovorenim brakom koji nijedan od partnera ne smije razvrgnuti. Baš kao i u braku, i u ovakvu odnosu za uspjeh su potrebna dva čimbenika: koliko truda će obje strane uložiti u međusoban odnos i koliko ugodno se partneri osjećaju jedno s drugim.

„Shvatio sam da ova vrsta tipologije vrlo dobro obuhvaća odnos između kampusa i okolne zajednice", kaže Gavazzi. „Bračni model je nešto s čime se svatko može poistovjetiti." Budući da je i sam profesor humanističkih znanosti, ova tema mu nije nepoznata.

Opširno istraživanje

Gavazzi je s kolegom Michaelom Foxom sastavio upitnik od 16 pitanja. Npr., jedno od pitanja sudionicima bilo je da ocijene koliko aktivno studenti pridonose dobrobiti zajednice u cjelini (bodovna ljestvica je imala pet stupnjeva; od neaktivno do vrlo aktivno.)

Putem weba su intervjuirali više od 600 članova zajednice; učitelje, školske administratore, voditelje neprofitnih organizacija, poduzetnike itd. Pitali su ih o njihovom odnosu sa studentima, s osobljem sveučilišta, s članovima odbora…

Rezultati
Rezultati istraživanja svrstavaju odnose u četiri kategorije. Najbolja kategorija je skladna, a karakterizira je veliki trud i velika međusobna ugoda. Najnepovoljniji odnos je devitalizirani (nizak trud i niska ugoda). Tradicionalne odnose karakterizira nizak trud, ali visoka ugoda, dok konfliktni odnosi imaju visok trud, ali nisku ugodu.

Jedno od ključnih otkrića bila je činjenica da članovi zajednice smatraju da od svih zaposlenika i predstavnika kampusa najviše kontakta imaju sa studentima i da odnos s kampusom najvećim dijelom percipiraju kroz odnos sa studentima. Drugo važno otkriće je utjecaj koji ima udaljenost grada i kampusa na taj odnos.

Gavazzi se nada da će se ovim istraživanjem poslužiti i drugi kampusi kako bi dobili bolju sliku svog odnosa s okolnom zajednicom. „Sad postoji način da izmjerite koliko je zdrav taj međusobni odnos", kaže Gavazzi. „Ovaj način ocjenjivanja može se koristiti kao mjerilo odnosa i zatim redovito provjeravati pomažu li ili odmažu eventualne nove inicijative. Više ne morate pogađati."

Izvor: OsuEdu

Podijeli.