ZNANOST: hrvatski znanstveni portal

Procjena inovacijskih potencijala prema IMP3OVE metodologiji

Europska poduzetnička mreža nudi usluge savjetovanja za razvoj inovativnih potencijala prema IMP3ovemetodologiji (IMProve Innovation Management Performance of SMEs with sustainable IMPact). Usluge su za poduzetnike besplatne

IMP³rove je inicijativa Europske komisije za bolju potporu upravljanju inovacijama. Metodologiju je razvila konzultantska kuća A.T. Kearney u suradnji s Institutom Fraunhofer. U Hrvatskoj je Europska poduzetnička mreža (EEN) posrednik za provedbu. Njihovi certificirani IMProve stručnjaci za upravljanje inovacijama iz BICRO-a i Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta iz Splita pomažu poduzetnicima da procjene svoj inovacijski potencijal i unaprijede konkurentnost vlastitog poduzeća. Također, surađuju s drugim hrvatskim certificiranim savjetnicima kako bi zajedničkim naporima dali potporu poduzetnicima. 

IMP3ove model
Riječ je o metodologiji koja na sustavan način procjenjuje  snage i slabosti tvrtke u upravljanju inovacijama te omogućuje usporedbu s drugim tvrtkama. Metodologija se koristi u EU i razvijena je kao budući standard za inovacijsku metriku.

IMProve model temelji se na cjelovitom pristupu tvrtki te analizira strategiju i organizacijsku kulturu za inovacije, sposobnost upravljanja idejama i procesima koji stvaraju nove  proizvode usluge, proizvodne metode ili poboljšane poslovne modele, sve do uspješne komercijalizacije na tržištu. Ujedno se sudjelovanjem u procjeni putem online upitnika otvara pristup IMP3rove bazi podataka u kojoj se moguće uspoređivati s velikim brojem drugih poduzeća.

Koristi za poduzetnike
Koristi od korištenja alata su brojne, no najvažnije je da tvrtke, koje ispune online IMP3rove upitnik, na točan i potpun način, dobivaju personalizirani izvještaj koji sadržava smjernice za preispitivanje svojih inovacijskih aktivnosti, sadašnje stanje inovacijskog kapaciteta tvrtke u usporedbi s vrijednostima drugih tvrtki slične veličine, veličinu potencijala i najvažnije – preporuke kako poboljšati vlastiti inovacijski kapacitet.

Kako iskoristiti IMP3-rove mogućnost dobivanja savjetničke potpore
Za procjenu inovativnosti koristi se online IMP3rove alat koji se može popunjavati samostalno ili uz pomoć certificiranih savjetnika.

Ono što se u upitniku traži o poduzeću su financijski podaci za posljednje četiri godine; broj zaposlenih po godinama, EBIT – dobit prije odbitka rashodnih kamata i poreza na dobit, prihod u zadnje dvije godine s udjelom izvoza u prihodu, doprinos inovacija profitu te ušteda postignuta inoviranjem, ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te inovacije, vrijeme potrebno za komercijalizaciju (Time to market/Time to profit) te životni ciklus proizvoda i usluga. Svi podaci smatraju se povjerljivima.

Nakon potvrde podataka i zaključivanja upitnika slijedi generiranje izvještaja koje donosi pregled slabosti i snaga, preporuke za poboljšanje te usporedbu s drugim tvrtkama.

EEN nudi hrvatskim tvrtkama mogućnost ispunjavanja upitnika uz pomoć certificiranih savjetnika putem VOUCHER-SHEME. Voucherom se zainteresiranim poduzetnicima dodjeljuje savjetnik koji će im pomoći pripremiti potrebne informacije te s njima ispuniti upitnik (prosječno potrebno vrijeme je 4h).

BROJ VOUCHERA JE OGRANIČEN. VOUCHERI SU DOSTUPNI DO 31.07.2012. ILI DO DOSTIZANJA MAKSIMALNOG PREDVIĐENOG BROJA.

Ako ste zainteresirani za ispunjavanje IMR3rove upitnika uz pomoć naših stručnjaka prijaviti se na stranicama EEN-a.

Podijeli.