Društvene znanosti

Psihologija predviđa daljnji tok razvoja vaše veze

Marijana Bokun

je li on ili ona pravi/prava? Znate na što mislimo… Osoba koju ćemo upoznati s roditeljima, s kojom ćemo započeti zajednički život, zasnovati obitelj, vjenčati? U jednom trenutku vaše veze počinjete si postavljati sliče verzije ovakvih pitanja.

Naravno da ste zainteresirani u predviđanje ishoda vaše veze. Psiholozi su također zainteresirani. Postoje li primjetni znakovi koji nam mogu odati u kojem se smjeru veza kreće? U globalu istraživači pokušavaju odgovoriti na ovo pitanje mjerenjem jednog aspekta veze u jednom trenutku u vremenu te uspoređuju koliko se ti rezultati poklapaju s ishodima veze mjesecima ili godinama kasnije. Na primjer, jedna grupa pokazuje kako povećana dosada predviđa manje zadovoljstvo vezom devet godina kasnije.

Ova vrsta mjerenja su korisna, ali kako se pojedinci osjećaju u vezi jednog aspekta veze se mijenja tijekom vremena. Neki istraživači, uključujući Ximena Arriaga na Purdue University, sugeriraju kako mjerenje jednog trenutka u vezi tijekom vremena ne obuhvati cjelokupno iskustvo veze; više saznanja bi dobili istraživajući promjene obrasca kako se veza razvija.

Kako bi znali sudbinu svoje veze, usponi i padovi su mnogo važniji nego kvaliteta veze u određenom trenutku. Nedavno objavljeno istraživanje traži odgovor na to pitanje prateći kako se veza razvija tijekom vremena kroz vlastito poimanje osoba kuda njihova veza vodi.

Prikaz smjera ljubavi, prava ljubav ili ne?

Neke dane vaša veza izgleda kao „sretni do kraja života“ dok druge dana izgleda kao da se to nikada neće dogoditi. Istraživači ovaj vaš osjećaj hoće li vaša veza rezultirati brakom ili ne nazivaju predanosti mogućem braku.

Kada biste mogli linijom prikazati vašu ljubavnu vezu kako bi ona izgledala? Možda ravna linija koja se polako diže pokazivajući napredak? Ili možda valovita linija koja pokazuje da se nailazili na neke prepreke? Upravo ova putanja može pokazati kako će vaša ljubavna veza završiti.

U nedavnom istraživanju, istraživač Brian Ogolsky i suradnici postavili su hipotezu da ovisno o tome kako se mijenjala predanost pojedinca prema mogućnosti braka tijekom vremena, može utjecati na ishod veze. Kako bi testirali ovu hipotezu, istražitelji su ispitali 376 parova u srednjim 20-tima o njihovom osjećaju za vjerojatnost braka te kako se on mijenjao tokom vremena, te su taj osjećaj morali grafički prikazati linijom (vertikalna os bila je u rasponu od 0% do 100 %, dok je vrijeme u mjesecima bilo na horizontalnoj osi).

Intervjuer je označio ključne datume na kojima se vjerojatnost za brak promijenila, bilo na gore ili bolje. Na primjer, provođenje previše vremena s prijateljima, svađanje ili prevelike razlike u karakteru također mogu smanjiti vjerojatnost za brak. Obrnuto, upoznavanje partnerovih roditelja, provođenje puno zajedničkog vremena, imati puno toga zajedničkog i dobivanje puno pozitivnih povratnih informacija od prijatelja i obitelji može pozitivno utjecati na povećanje vjerojatnosti braka.

Sudionici su ažurirali svoje grafove putem kratkih intervjua za svaki od sljedećih sedam mjeseci, zaključeno s konačnim intervjuom devet mjeseci od početka istraživanja. Sudionici su također pružili informacije o promjenama u statusu partnerske veze - kao što je prekid veze, promjena iz neozbiljne u ozbiljnu vezu, iz ozbiljne veze u zaruke i tako dalje.

Istraživači su analizirali grafove po broju prekretnica ili promjene u predanosti za ženidbu, posebno ističući padove ili trenutke kada se predanost za ženidbu smanjila. Također su ispitivali nagib ili stupanj promjene tijekom prekretnice kako bi vidjeli dali su se stvari brzo eskalirale, polako nagrizaju ili nakon bilo koje druge putanje koju odnos može zadesiti.

Podjela tipova predanosti u četiri grupe

Dramatična grupa (34% ispitanika) - Ova grupa je imala puno uspona i padova u vezi s više kriza i strmijim promjena u posvećenosti od ostalih skupina. Ti pojedinci su proveli više vremena odvojeno i imali su niža mišljenja o vezi, a njihove obitelji i prijatelji su bili manje podržavajući.

Grupa usmjerena na partnera (30% ispitanika) - Ova skupina je imala "moj partner je središte mog svemira" pristup predanosti i doživjela vrlo malo kriza. Njihove promjene u predanosti ovise o tome koliko vremena mogu provesti zajedno.

Društveno uključena grupa (19% ispitanika) - Ova skupina doživjela vrlo malo varijabilnosti, a manje kriza od onih u dramatičnim i konfliktnim skupinama. Kad je došlo do promjena, oni su u velikoj mjeri određeni količinom interakcije sa svojom društvenom mrežom i što ti prijatelji i obitelj misle o vezi.

Konfliktna grupa (12% ispitanika) - Ova skupina uključuje borce. Kao dramatična skupina, ova skupina je imala veliki broj kriza. Veličine promjene nisu bile toliko strme, ali oni su bili nesrazmjerne zbog sukoba u vezi. Za ovu skupinu je karakteristično da imaju lošije mišljenje o vezi nego od grupe usmjerene na partnera i manje podrške od prijatelja i obitelji od društveno uključene grupe.

Slično kao kada biste morali reducirati vašu osobnost na boju ili slova, kategoriziranje vlastite vezu u jedno od ovih kategorija ima svoju intuitivnu privlačnost. Ipak, klasifikacija je pojednostavljenje. Naši odnosi i psihološka iskustva složena su tako da prkose kategorizaciji i stavljanju u skupine; Svaki odnos se ne može jednostavno smjestiti unutar tih četiri kategorije. Međutim, oni pružaju jedan okvir za razumijevanje kako odnosi napreduju.

Je li moja veza prema tome osuđena na propast?

Važno je znati da je točniji prediktor ishoda veze zapravo nije promjena u predanosti mogućem braku tijekom vremena nego bazične mjere kvalitete odnosa na prvom razgovoru.

Kod pojedinaca u dramatičnoj grupi postoji dvostruko veća vjerojatnost za prekid nego u ostale tri grupe. Grupa fokusirana na partnera najvjerojatnija je za razvijanje veze (na primjer: prijelaz iz neozbiljne u ozbiljnu vezu) nego dramatična grupa parova, dok je konfliktna grupa parova više vjerojatna u zadržavanju stabilnog statusa veze u odnosu na dramatičnu grupu.

Generalno, ovi rezultati pokazuju kako je dobro biti orijentiran na partnera, ali ne dramatično. Drugim riječima, oni parovi koji imaju znatne oscilacije u predanosti trebaju biti zabrinuti oko dugoročne održivosti veze. Dramatična skupina može biti posebno podložna prekidu jer održavaju puno kontakta sa svojom društvenom mrežom. Neke od tih druženja mogu poslužiti kao "backburner" odnosa u kojem osoba održava kontakt za mogućnost pokretanja kasnijeg odnosa.

Zaključak

Veze se razvijaju različitim tempom i različitim uzorcima. Bilo da se vaša veza razvija sporije ili brže, lako ili malo teže, ovo istraživanje pokazuje kako putanja vaše veze može dati uvid u budućnost.

Izvor: IFLScience

Možda će vas zanimati