Hrvatska i znanost

Do 12. rujna građani mogu dati prijedloge za unapređenje zaštite životinja

A.I.

12. kolovoza 2016. otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano uz nacrt Prijedloga Zakona o zaštiti životinja. Svi mogu poslati svoje primjedbe za poboljšanje Prijedloga Zakona do 12. rujna 2016.

Ovaj Prijedlog Zakona pokazuje spremnost nadležnog ministarstva da uvaži zahtjeve javnosti i udruga za zaštitu životinja za povećanjem razine zakonske zaštite životinja, što može rezultirati boljim novim Zakonom o zaštiti životinja.

Ono što ga čini takvim je, prije svega, ostanak zabrane uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna, donesene 2006. godine. Prihvaćena je zaista snažna argumentacija javnosti, udruga i stručnjaka da se ne ukine zabrana uzgoja životinja za krzno te ona stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine. Ipak, Ministarstvo poljoprivrede u Prijedlogu Zakona određuje dodatno prijelazno razdoblje do 1. siječnja 2018. za uzgajivače činčila da ''mlade životinje dostignu zrelost koja je potrebna za njihovo korištenje i nakon toga prestanak njihove proizvodnje''.

Iako se u Prijedlogu Zakona navodi da se ne dovodi u pitanje odredba o zabrani uzgoja životinja za krzno, ipak se s dodatnih godinu dana na već ionako dugo 10-godišnje prijelazno razdoblje nagrađuju pojedinci koji nisu ispoštovali Zakon, na štetu velike većine uzgajivača koji su na vrijeme preusmjerili svoju proizvodnju. Unatoč predloženom ustupku ovim prijedlogom sprječava se degradacija Zakona, što je pohvalno za aktualno vodstvo nadležnog ministarstva.

Od pozitivnih novih odredaba u Prijedlogu Zakona valja istaknuti da se, između ostalog, zabranjuje: držati pse stalno vezane ili ih držati u boksovima bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora; držanje životinja u cirkusima, a držanje i nastupi domaćih životinja dopušteni su ''u svrhu prikazivanja vrsti svojstvenog ponašanja koje je istovjetno ponašanju životinja u prirodnom okolišu''; spolni odnos čovjeka i životinje; bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje; držanje u zatočeništvu dupina i ostalih morskih sisavaca iz porodice Cetacea itd.

Grad u Italiji zabranio glasne vatromete radi anksioznosti pasa


Prijedlog Zakona unaprijeđen je i odredbama o: obavezi sterilizacije životinja u skloništima; uređivanjem koje se vrste životinja mogu uzgajati, prodavati i držati kao kućni ljubimci; obavezi jedinica lokalne samouprave da financiraju pružanje pomoći ozlijeđenim životinjama za koje se ne zna tko ih je ozlijedio; obavezi jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave da organiziraju koordinacijske radne skupine koje će poticati udomljavanje, mikročipiranje, kastraciju i edukaciju u cilju rješavanja problematike napuštenih i izgubljenih životinja; ovlastima komunalnog redara u nadzoru držanja i postupanja s kućnim ljubimcima i sl.

Pozivaju se svi zainteresirani za bolji Zakon o zaštiti životinja da se aktivno uključe u javnu raspravu, pohvale postojeće dobre prijedloge i iznesu svoje kako bi pridonijeli još kvalitetnijoj zakonskoj zaštiti životinja.

Izvor: Prijatelji životinja

Možda će vas zanimati