Hrvatska i znanost

U Kninu predstavljen inovativan projekt Replast 3D

A.I.

U Gradskoj vijećnici Grada Knina, predstavljen je inovativan projekt "Replast 3D", vrijedan 797.112,99 kuna, kroz koji će 22 osobe iz osjetljivih i teže zapošljivih društvenih skupina biti educirane za pokretanje društvenog poduzetništva za reciklažu plastike i proizvodnju filamenta (punjenja) za 3D printere. 

Projekt u Kninu provode Udruga VISOKI JABLANI iz Rovinja, nositelj projekta, i Centar UP2DATE iz Zagreba. Ciljeve projekta te njegov značaj za lokalnu zajednicu predstavili su: - dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Grada Knina, - Mihaela Jović Karešin, predsjednica Udruge VISOKI JABLANI, - prof. dr. sc. Neven Šerić, ekonomski stručnjak i suradnik na projektu sa Sveučilišta u Splitu, - Vladislav Sušilović, voditelj kninske ispostave HZZ-a. 
 
"Replast 3D" je projekt koji gradi kapacitete partnerskih udruga i lokalne zajednice za pokretanje društvenog poduzeća za sekundarno zbrinjavanje plastičnog otpada; reciklažu plastike i proizvodnju filamenta (punjenja) za 3D printere.  
 
Ideja je proizašla iz potrebe sekundarnog zbrinjavanja plastičnog otpada akumuliranog na priobalju i zaobalju Jadrana, koje prijeti velikim onečišćenjem mora; potrebe za reduciranjem stope nezaposlenosti niže obrazovanih i teže zapošljivih društvenih skupina, posebice u manje razvijenim područjima; te potrebe za razvojem novih, tzv. zelenih zanimanja koja su u Hrvatskoj deficitarna.  

Osposobljavanje za poslovno upravljanje društvenim poduzećem proći će 9 nezaposlenih osoba s invaliditetom iz Zagreba, dok će osposobljavanje za oporabu plastike i ekstrudiranje filamenta za 3D printere proći 13 nezaposlenih osoba s invaliditetom, žena iznad 40 godina i mladih ljudi iz Knina. Suradnja na kreiranju i provedbi edukacija te savjetovanju tijekom projekta uspostavljena je s timom prof. dr. sc. Nevena Šerića, ekonomskog i marketinškog stručnjaka s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u području poslovne ekonomije i upravljanja otpadom; te s timom prof.dr.sc. Mladena Šercera, voditelja Katedre za preradu polimera na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, u području prerade i oporabe plastike.  

Jačanjem ljudskih kapaciteta za poduzetništvo te ispitivanjem poslovnog okruženja i potrebnih tehničkih kapaciteta, partneri će stvoriti osnovne preduvjete za pokretanje poslovanja i razvoj novih proizvoda s kojima planiraju konkurirati na tržištu. Sam proces i mogućnosti reciklaže bit će praktično testirani, a mali testni pogon će biti postavljen u Kninu. Projektom se ujedno želi podići razinu javne svijesti o društvenom poduzetništvu kao generatoru održivog gospodarskog i društvenog razvoja te doprinijeti razvoju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj. 

Projekt financira Europska unija, iz Europskog socijalnog fonda, putem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., u okviru instrumenta „Poticanje društvenog poduzetništva“, u 100% iznosu od 797.112,99 kuna. Provedba je započela 1. lipnja 2017. i traje do 31. svibnja 2018. godine. Projekt je prepoznat i od strane poslovnog sektora te je dodatna donacija u uredskom namještaju za testni pogon stigla i od tvrtke N.G.Prom – Diesel Hrvatska. 

Za uspješnu provedbu projekta nužna je čvrsta potpora lokalne zajednice i lokalnih vlasti te je suradnja s Gradom Kninom uspostavljena još u lipnju 2017. Grad Knin te kninski ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje aktivno su se uključili u provedbu i dogovoreni su konkretni koraci za iznalaženje prostora za testni pogon, uspostavu sustava selekcije i prikupljanja plastike te osposobljavanje nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a. Cilj je postaviti temelje za uspoastavu poduzeća koje bi, u srednjeročnoj perspektivi od 3 do 5 godina, moglo postati samoodrživo kroz komercijalno poslovanje i generirati nova radna mjesta, kao i doprinijeti održivom gospodarskom razvoju kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini. 

Društveno poduzetništvo jedan je od načina uključivanja teže zapošljivih skupina građana na tržište rada. Hrvatska je među zemljama EU s najvišim stopama nezaposlenosti (oko 15%). Stopa nezaposlenosti u Šibensko-kninskoj županiji je više od 25%, od čega su 49% žene, 51% iznad 40 g., a 25% mladi. Problem je u niskoj obrazovnoj strukturi koja ne odgovara potrebama tržišta rada, a ključni faktor profesionalna rehabilitacija i osposobljavanje za nova zanimanja. 

Istraživanja također pokazuju da su zanimanja budućnosti vezana za zaštitu okoliša. Više od 20 milijuna poslova u EU povezano je s okolišem. Podaci Ministarstva zaštite okoliša RH govore da je cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom moguće udvostručiti broj radnih mjesta u kratkom roku, te da je osobito u sektoru oporabe i recikliranja potrebno razvijati specijalistička znanja u skladu s najmodernijim tehnologijama, piše u priopćenju za medije.                                                       

Možda će vas zanimati