ZNANOST: hrvatski znanstveni portal

Ogromne svemirske grude sjaje iznutra

Grupa astronoma istraživala je pomoću ESO-vog Veoma velikoga teleskopa (VTL - Very Large Telescope) neobične objekte znane pod nazivom Lyman-alpha grude.

Lyman-alpha grude spadaju u najveće svemirske objekte; to su ogromni oblaci vodika koji imaju dijametralni doseg od nekoliko stotina tisuća svjetlosnih godina. To su strukture velikih dimenzija i jakog sjaja. Veće su nekoliko puta od naše Mliječne staze. Nalaze se najčešće na velikim udaljenostima, pa ih stoga mi vidimo sada onakvima kakve su bile kada je Svemir bio svega nekoliko milijardi godina star. Važne su nam da bismo lakše shvatili kako su se galaktike oblikovale u počecima Svemira.

Astronomi su otkrili da je svjetlost iz tih gruda polarizirana. Prvi put je polarizacija otkrivena u Lyman-alpha grudama. Točan sastav gruda dosta je nejasan pa ovo otkriće pomaže razriješiti misteriju. Danas znamo da se polarizirana svjetlost koristi za stvaranje 3D efekata u kinima.

„Po prvi puta pokazao se da sjaj ovih zagonetnih objekata potječe od raspršene svjetlosti galaktika skrivenih unutar grude a ne od plina koji sjaji kroz oblak.“ – objašnjava Mathew Hayes (Sveučilište Toulouse, Francuska). Astronomi su istraživali jednu od prvih otkrivenih ali i najsjajniju od grudu. Poznatija kao LAB-1, otkrivena je 2000. toliko je daleka da njenoj svjetlosti treba 11.5 milijardi godina da nas dosegne. Sa svojim dijametrom od 300 000 svjetlosnih godina spada i u najudaljenije. Sadrži nekoliko praiskonskih galaktika unutar, uključujući i aktivnu galaktiku.

Postoji nekoliko teorija kojima se objašnjava podrijetlo svjetlosti Lyman-alpha gruda. Jedna teorija govori da počnu isijavati kada se ladni plin uvuče unutar grude pomoću njene snažne gravitacije i zagrije se. Druga govori da počinju isijavati zbog  sjajnih objekata unutar sebe, to su: galaktike sa sjajnim i snažnim zvjezdanim formacijama ili sadrže usisavajuće crne rupe koje gutaju materiju. Nova istraživanja su pokazala da je druga teorija točnija i da energija potječe od galaksija unutar grude.

Astronomi su teorije testirali mjereći da li je svjetlost gruda polarizirana. Tim procesom može se saznati o procesu proizvodnje te svjetlosti ali i o tome što se s njom događa od početka pa sve do dolaska do Zemlje. Svjetlost reflektirana ili raspršena postaje polarizirana a o ovaj suptilan efekt može se otkriti samo specijalnim instrumentom. Mjerenje polariziranosti je velik izazov i zbog udaljenosti.

Ovo istraživanje ne može biti napravljeno bez VTL  i njegovih FORS instrumenata. Potrebne su dvije stvari; teleskop s osam-metarskim ogledalom za skupljanje svjetlosti i kamera kojom bi se mogla izmjeriti polariziranost svjetla. "Nema mnogo istraživačkih centara koje nude oboje." pojašnjava Claudia Scarlata (Sveučilište Minesota, SAD) Istražujući sa VLT, otkriveno je da svjetlost iz Lyman-alpha grude; LAB-1 polarizirana u prstenu oko središta. To dokazuje da svjetlost potječe od galaktika unutar središta grude.

Astronomi nadalje planiraju potražiti još objekata kako bi saznali da li rezultati dobiveni sa LAB-1 vrijede za sve Lyman-alpha grude.

Izvor: ESO

Podijeli.