ZNANOST: hrvatski znanstveni portal

Smjer okretanja rotacijske osi crne rupe pomaže odrediti povijest njenog rasta

Astronomi već dugo vremena traže konkretan dokaz kako Sagittarius A* (Sgr A*), crna rupa u galaksiji Mliječni put, kojoj pripada i naša planeta, proizvodi mlazove čestica velike energije. Zahvaljujući NASA-inoj promatračnici X-zraka, Chandri, te radio teleskopu Nacionalne znanstvene fondacije, konačno smo dobili dokaz o mlazu koji dolazi iz crne rupe u galaksiji Mliječni put.

Ovakvi mlazovi čestica velike energije česti su u Svemiru – manji kao i veći. Stvaraju ih mlade zvijezde ili crne rupe koje su od navedene crne rupe u Mliječnom putu veće i do tisuću puta. Važne su jer  prenose energiju od izvora a sudjeluju i u procesu stvaranja novih zvijezda. Ovo otkriće je važno jer je znanstvenicima dalo podatke o smjeru okretanja rotacijske osi ove crne rupe, iz čega će moći odrediti povijest njenog rasta.

Znanstvenicima se čini kako mlaz blizu crne rupe Sgr A* proizvodi X-zrake koje je prepoznala Chandra i radio emisije koje je prepoznao radio teleskop. Ključni dokaz koji nam je omogućila Chandra je pravac X-zraka kojima se emitira plin a koji je usmjeren prema crnoj rupi Sgr A*. Pored toga, karakteristični spektar X-zraka kod navedene crne rupe odgovara onome kod mlazova koji dolaze iz supermasivnih crnih rupa u drugim galaksijama.

Znanstvenici misle kako mlazovi nastaju kada se materijal koji pada prema crnoj rupi preusmjeri prema van. Ako uzmemo u obzir da Sgr A* sada ne prima mnogo materijala, ne čudi nas što je mlaz slab. Mlaz se u suprotnom smjeru ne može vidjeti, a razlog tome može biti nedostatak materijala zahvaljujući kojem nastaje mlaz ili plin i prašina koji blokiraju pravac od Zemlje.

Nedavno smo saznali kako mlazovi velike brzine sadrže teške atome te stoga imaju veliku snagu. Ovo otkriće je potaknulo znanstvenike da dođu do novih objašnjenja. Ranije spomenuta činjenica kako mlazovi iz crnih rupa sudjeluju u procesu stvaranja novih zvijezda je jedno od njih. Zahvaljujući njima određuje se kako će se razvijati galaksija, odnosno hoće li rasti ili neće.

Astronomi već duže vremena znaju kako crne rupe sadrže elektrone, ali sada su pronašli dokaze da sadrže i teške metale željezo i nikal. Atom željeza je oko 100 000 puta teži od jednog elektrona, što ujedno znači i da njegova čestica, kada se kreće, novi više energije od lakših čestica koje se kreću istom brzinom. Zbog toga, kada se mlazovi, koji se kreću velikom brzinom i sadrže teške čestice, sudare s tvarima u Svemiru, proizvode gama zrake i neutrinose (elementarne čestice) koje teleskopi mogu uočiti.

Ovakva otkrića su povezana, i jedno često uzrokuje drugo. Zbog toga je izuzetno važno da astronomi, kao i svi ostali znanstvenici, surađuju na svim područjima znanosti kako bi ovakvih otkrića bilo što više.

Vratimo se promatračnicu X-zraka s početka teksta. Ona je zaslužna za najnovije otkriće. To je NASA-ina promatračnica koja donosi podatke o crnim rupama, radioizvorima, eksplozijama zvijezda i sličnim izvorima energije u Svemiru. Ona ljudima objašnjava sve pojave koje golom oku nisu vidljive.

Prvi put je puštena u Svemir  1999. godine kada je snimila Cassiopeiau A. Već tada je na Zemlju slala važne snimke i podatke. Više od 10 godina skuplja podatke i omogućava nova otkrića, a znanstvenicima pruža pogled u Svemir. Zahvaljujući njoj vidjeli smo sudar galaksija, promatrali crne rupe i eksplozije zvijezda. Pored teleskopa Hubble Space, Spitzer Space i promatračnice Compton Gamma Ray, jedan je od najvažnijih uređaja za NASA-u, a snimci koje šalje često se koriste i u objavama za medije.

Postojanje jedne ovakve promatračnice važno je i za budućnost, jer će sigurno znanstvenicima pomoći u objašnjavanju misterija Svemira. Sve čega nismo ni svjesni ona pomno bilježi i putuje u potrazi za novim otkrićima.

Izvor: Astronomy, Space.com, Chandra

Podijeli.