Tehnologija i energija

Ovaj materijal omogućuje ljudima disanje pod vodom

Viktorija Lisec

Ne, znanstvenici nisu, nažalost, otkrili da je superjunak iz Marvelovih stripova stvaran, međutim njihovo otkriće nije ništa manje zanimljivo.

Naime, znanstvenici sa Sveučilišta Južne Danske u suradnji sa Sveučilištem iz Sydneya u Australiji sintetizirali su kristalni materijal koji može vezati i spremati kisik u velikim koncentracijama, a nazvali su ga Aquaman. Takav spremljeni kisik može se osloboditi kada i gdje god je potrebno te bi na taj način mogao i ljudima omogućiti disanje pod vodom.

„Važni aspekt ovog novog materijala jest taj da ne reagira jednosmjerno s kisikom iako apsorbira kisik u tzv. selektivnom kemisorpcijskom procesu. Materijal je istovremeno i senzor i spremnik kisika , što znači da ga možemo upotrebljavati za vezanje, spremanje i transportiranje kisika.“, kaže Christine McKenzie, jedna od autorica studije.

„Isto je tako zanimljivo da ovaj materijal može apsorbirati i oslobađati kisik više puta bez gubljenja te sposobnosti. To je kao da spužvu umočite u vodu, tu vodu iz nje istisnete te to neprestano ponavljate.“, objašnjava McKenzie.

Dovoljno je oko deset litara kristalnih zrna ovog materijala da isiše sav kisik iz prostorije.

Toplina i tlak oslobađaju spremljeni kisik

Jednom kada apsorbirate kisik, možete ga držati spremljenog dok vam ne bude opet potreban. Kisik možete osloboditi tako da lagano zagrijavate materijal ili da ga izložite tlaku s niskom koncentracijom kisika.

Element od kojeg se ovaj novi materijal sastoji jest kobalt, koji je vezan u posebno dizajniranoj organskoj molekuli.

„Kobalt mu daje baš onu strukturu koja mu omogućava apsorbiranje kisika iz okoline. Taj mehanizam koriste sva bića na planeti. Male količine metala neophodne su za apsorpciju kisika, stoga i nije čudno

što te karakteristike vidimo kod našeg novog materijala“, objasnila je.

Ovisno o sadržaju, temperaturi i tlaku atmosferskog kisika, potrebne su sekunde, minute, sati pa čak i dani da materijal apsorbira kisik iz okoline. Različite verzije materijala mogu vezati kisik u različitim brzinama. Na ovaj način postaje moguće proizvesti naprave koje bi oslobađale i/ili apsorbirale kisik pod različitim okolnostima; naprimjer, maska koja sadrži slojeve ovog materijala u ispravnom redoslijedu mogla bi aktivno opskrbljivati osobu kisikom direktno iz zraka bez pomoći pumpi ili visokotlačne opreme.

„Materijal koji je zasićen kisikom možemo usporediti sa spremnikom čistog kisika pod tlakom; jedina razlika je u tome što ovaj materijal može sadržavati tri puta više kisika“, kaže McKenzie.

Primjene su raznolike

Ovo bi otkriće moglo biti korisno za plućne bolesnike koji moraju sa sobom tegliti teške spremnike kisika, ali i za ronioce.

Oni bi mogli jednog dana ostaviti svoje spremnike kisika kod kuće te dobiti kisik iz ovog materijala s obzirom na to da on „filtrira“ i koncentrira kisik iz okolnog zraka ili vode. Nekoliko zrna ovog kristala sadrži dovoljno kisika za jedan udah, a kako materijal može apsorbirati kisik iz vode koja se nalazi oko ronioca te na taj način njime ronioca opskrbiti, ronioc neće trebati ponijeti sa sobom više od nekoliko zrna.“, kaže McKenzie.

Izvor: University of Southern Denmark, ScienceDaily, Higher Perspective

Možda će vas zanimati