Tehnologija i energija

Projekt manevriranja brodicama u lukama uz pomoć električne energije dobivene iz vjetra

D.R.

Automobil nije jedino vozilo koje se može pokretati električnom energijom. Predavači na višoj nautičkoj i pomorsko-tehničkoj školi, Mikel Lejarza, Jose Ignacio Uriarte, Miguel Angel Gomez Solaetxe i Juan Luis Larrabe, dio su istraživačkog tima koji radi na inovativnom projektu: napraviti brodicu koja može obavljati lučne manevre (poput sidrenja i odveza) koristeći električnu energiju dobivenu od pokreta vjetra u jedrima tokom plovidbe i na taj način smanjiti upotrebu goriva i emisiju otpada i buke. Kako imaju istraživačkog iskustva na tom polju, rade u utrci s vremenom, s obzirom da im je cilj za dvije godine imati funkcionalan prototip spreman za jedrenje.  

Kako je Juan Luis Larrabe objasnio, zamisao je da takva plovila iskoriste energiju dobivenu iz vjetra da proizvede struju: "Energija vjetra je skoncentrirana u jedrima, a propeler se ponaša kao turbina. Ta je turbina povezana s električnim generatorom koji puni električne akumulatore na takav način da, kada želite pokrenuti jedrilicu, a nema vjetra, možete upotrijebiti tu uskladištenu energiju i izbjeći korištenje motora s unutarnjim izgaranjem". To je hibridni model i nije isključivo na struju (jer da je, rezultiralo bi se smanjenom funkcionalnošću, a osim toga, velik volumen baterija koji se danas zahtijeva učinio bi sve neodrživim). "Još uvijek na brodu mora biti tradicionalnih motora, ali cilj je da ih se koristi što je manje moguće", objasnio je gospodin Larrabe.   

Jedrenjak Saltillo kao pokusno plovilo
Sva prototipna oprema ukrcat će se na Saltillo, brodicu koja pripada sveučilištu u Busque Countryju sa bazom u luci Santurtzi. Dugačka je 24 metra. S projektom su započeli 2008., financirani iz programa Saiotek Vladine Agencije Za Razvoj, koja je financirala projekt u zadnjim mjesecima 2008. i tokom cijele 2009. godine.

U toj prvoj fazi, obavljen je sav potreban teoretski rad. Kako je Larrabe rekao "S ciljem da se označi brodica sa matematičkog gledišta i iscrta pripremni dizajn." Što bi značilo da su izračunali kako bi trebali izgledati različiti faktori koji sudjeluju u hibridizaciji broda – trup, propeler, među-rad trupa i propelera, elektronični/električni mehanizam, te motor s unutarnjim izgaranjem. Potom su sve te podatke sakupili da "izvedu simulacije sa različitim strategijama hibridizacije i otkriju koja je najefikasnija za taj brod sa teoretskog gledišta." Također, dizajnirali su i navigacijski kurs iz luke koji će se koristiti u nadolazećim praktičnim fazama projekta.

Veća sigurnost
Hibridna brodica koju tim predlaže imala bi puno prednosti jednom kad se projekt konačno realizira. Osim očitih ekoloških i ekonomskih prednosti – tim vezanim uz uštedu goriva – one vezane uz sigurnost se također moraju uzeti u obzir. Ono što se posebno ističe u ovoj sekciji je činjenica da su manevri brodice pouzdaniji u slučaju bilo kakve moguće nesreće, samim time što imaju nekoliko dostupnih izvora energije. Kako je gospodin Larrabe objasnio "Sada ćemo imati energiju za jedrenje pohranjenu na više načina; u akumulatorima te kao što je i do sada uobičajeno, u fosilnim gorivima. Na taj način postižemo sigurnost."

Izvor: Elhuyar Fundazioa

Možda će vas zanimati