Rubrika: Um i mozak

Um i mozak  Možemo li izbrisati strah?

Kada je Monika Eckstein, psihologinja sa Sveučilišta u Bonnu, napisala svoju posljednju objavljenu studiju, cilj je bilo jednostavan: ubrizgati u nos 62 muškarca hormone, s nadom da će njihov strah nestati. Kod velikog broja muškaraca to se i dogodilo...

Um i mozak Znanstvenici sjećanja pretvorili iz negativnih u pozitivna

Kada su umjetno aktivirali krugove u mozgu, znanstvenici su negativna sjećanja pretvorili u pozitivna. Kod miševa su stvorili loša sjećanja na jednu prostoriju, a onda su ih pretvorili u dobra sjećanja, ili obratno, a da ih nikad više nisu vratili na...