Zdravlje i medicina

Identificirani geni povezani s dužim reproduktivnim vijekom žena

N.B.

Dob u kojoj žene prolaze kroz menopauzu kritična je za plodnost i utječe na zdravo starenje žena, no znanstvenicima je reproduktivno starenje bilo teško proučiti. Sada, znanstvenici su identificirali gotovo 300 varijacija gena koje utječu na reproduktivni vijek žena. Osim toga, kod miševa su uspješno manipulirali s nekoliko ključnih gena povezanih s ovim varijantama kako bi im produžili reproduktivni vijek.

Njihovi nalazi značajno povećavaju naše znanje o procesu reproduktivnog starenja, te pružaju načine za poboljšanje predviđanja o tome koje bi žene mogle ući u menopauzu ranije od ostalih.

Dok se očekivani životni vijek dramatično povećao u posljednjih 150 godina, dob u kojoj većina žena prolazi kroz prirodnu menopauzu ostala je relativno konstantna na oko 50 godina. Žene se rađaju sa svim jajašcima koje će ikada nositi, a ona se s godinama postupno gube. Menopauza se javlja nakon što je većina jajašaca otišla, međutim prirodna plodnost znatno opada ranije.

Koautorica profesorica Eva Hoffmann sa Sveučilišta u Kopenhagenu rekla je: "Jasno je da je popravak oštećene DNK u jajašcima vrlo važan za uspostavljanje bazena jajašaca s kojima se žene rađaju, kao i za brzinu njihovog gubitka tijekom života. Bolje razumijevanje bioloških procesa uključenih u reproduktivno starenje moglo bi dovesti do poboljšanja u liječenju plodnosti."

Ovo je istraživanje postignuto globalnom suradnjom u kojoj su sudjelovali akademici iz više od 180 institucija, a vodili su ih Sveučilište Exeter, Odjel za epidemiologiju Sveučilišta Cambridge, Institut za biotehnologiju i biomedicinu Autonomnog sveučilišta Barcelona i Centar za stabilnost kromosoma Sveučilišta Kopenhagen. Njihovi nalazi identificiraju nove genetske varijacije povezane s reproduktivnim vijekom, povećavajući poznati broj sa 56 na 290.

Nova otkrića omogućena su analizom skupova podataka stotina tisuća žena iz mnogih studija, a premda je velika većina žena europskog podrijetla, također su ispitali podatke o gotovo 80.000 žena istočnoazijskog podrijetla i pronašli općenito slične rezultate.

Tim je otkrio da su mnogi uključeni geni povezani s procesima popravka DNK. Također su otkrili da su mnogi od ovih gena aktivni prije rođenja, kada se stvaraju zalihe ljudskih jajašaca, ali i tijekom života. Značajni primjeri su geni CHEK1 i CHEK2, koji reguliraju široku paletu procesa popravka DNA. Izbacivanje određenog gena (CHEK2) tako da više ne funkcionira, te prekomjerna ekspresija drugog (CHEK1) kako bi se povećala njegova aktivnost svaki je doveo do približno 25 posto duljeg reproduktivnog života u miševa.

Reproduktivna fiziologija miša razlikuje se od ljudi na ključne načine, uključujući i to da miševi nemaju menopauzu. Međutim, studija se također bavila ženama kojima prirodno nedostaje aktivni gen CHEK2, te je otkrila da u menopauzu ulaze u prosjeku 3,5 godine kasnije od žena s normalno aktivnim genom.

Koautor rada, profesor Ignasi Roig sa Autonomnog sveučilišta Barcelona rekao je: "Vidjeli smo da dva gena koji proizvode proteine ​​uključene u popravak oštećene DNK, a koji djeluju na suprotan način u odnosu na reprodukciju kod miševa. Ženke miševa s više proteina CHEK1 rađaju se s više jajašaca i potrebno im je duže da se prirodno iscrpe, pa se produžuje životni vijek. Međutim, drugi gen CHEK2 ima sličan učinak, dopuštajući jajima da duže prežive, ali u ovom slučaju gen je izbačen tako da se ne proizvodi protein što ukazuje na to da aktivacija CHEK2 može uzrokovati smrt jajašaca u odraslih miševa".

Geni identificirani ovim radom utječu na dob u prirodnoj menopauzi, a mogu se koristiti i za predviđanje koje su žene u najvećem riziku od menopauze u mladoj dobi.

Tim je također ispitao zdravstvene učinke ranije ili kasnije menopauze koristeći pristup koji testira učinak prirodnih genetskih razlika. Otkrili su da genetski ranija menopauza povećava rizik od dijabetesa tipa 2 i povezana je sa lošijim zdravljem kostiju i povećanim rizikom od prijeloma. Međutim, smanjuje rizik od nekih vrsta raka, poput raka jajnika i dojke, za koje je poznato da su osjetljivi na spolne hormone koji su na višoj razini dok žena ima menstruaciju.

Izvor: Nature

Možda će vas zanimati