Zdravlje i medicina

Legalizacija marihuane u medicinske svrhe ne dovodi do njene povećane upotrebe

M.Mr.

Istraživanje provedeno diljem SAD-a bazirano na podacima prikupljenim kroz 24 godine (1991. – 2014.) koji obuhvaćaju preko milijun američkih adolescenata u 48 susjednih saveznih država, ne ukazuje na postojanje dokaza da legalizacija upotrebe marihuane u medicinske svrhe povećava upotrebu iste među tinejdžerima.

Istraživanje, objavljeno u časopisu The Lances Psychiatry, ne ukazuje na značajnu razliku u upotrebi marihuane kod adolescenata, u 21 državi koje su usvojile zakon o medicinskoj upotrebi marihuane, prije i nakon uvođenja zakona.

Od 1996. godine 23 savezne države te Columbia donijele su zakone o medicinskoj upotrebi marihuane. Legalizacija marihuane u medicinske svrhe podignula je zabrinutost o povećanoj dostupnosti marihuane kao i o njenoj prihvatljivosti kod tinejdžera.

Veza između zakona i upotrebe marihuane među adolescentima

Ovim istraživanjem dr. Deborah Hasin, profesorica epidemiologije na Medicinskom Centru Univerziteta Columbia, New York, SAD i kolege ispitivali su vezu između legalizacije marihuane i njene upotrebe od strane adolescenata koristeći se podacima iz nacionalne baze podataka „Pratimo budućnost“ koja obuhvaća podatke više od milijun učenika osmog, devetog i desetog razreda (od 13 do 18 godina) za period od 1991. do 2014. (period u kom je zakon o medicinskoj upotrebi marihuane usvojen u 21 susjednoj saveznoj državi).

Upotreba marihuane ne raste s njenom legalizacijom

Istraživanje pokazuje da unatoč porastu upotrebe marihuane unutar 30 dana u državama koje su donijele zakon u odnosu na one koje nisu postotci upotrebe marihuane među adolescentima nisu porasli nakon uvođenja zakona. Podaci se ne mijenjaju i nakon što se u obzir, na pojedinačnom, školskom i državnom nivou, uzmu faktori kao što su dob, javne škole u odnosu na privatne, udio muškaraca ili bijelaca u populaciji savezne države.

Dr. Hasini ističe: „Naša istraživanja daju najjače dokaze do sada, da upotreba marihuane među tinejdžerima ne raste nakon što države legaliziraju njenu upotrebu u medicinske svrhe. Naime, do sada, u državama koje su donijele zakone o medicinskoj upotrebi marihuane postotci njene upotrebe među adolescentima bili su viši nego u drugim državama. Kako upotreba marihuane među adolescentima mlađe dobi može dovest do dugoročnih štetnih posljedica identifikacija faktora koji na to bitno utječu trebala bi postati visoko prioritetna za istraživanja.“

Zadržati znanstveni pristup

Pišući komentar na istraživanje dr. Kevin Hill s Odjela za alkohol i zloupotrebu droge pri bolnici McLean, Belmont, MA, SAD kaže: „ Većina materijala u istraživanju sugerira da zakoni o medicinskoj upotrebi marihuane ne dovod do porasta njene upotrebe među adolescentima pa se zakonodavac pri budućim odlukama o tome da donesu zakon o medicinskoj upotrebi marihuane u svojoj državi može referirati na istraživanje. Okvir znanstvene metode o njenoj upotrebe treba propitivati tzv. ideološka vjerovanja i treba ostati važan vodilja u budućim istraživanjima o zakonskim stavovima prema marihuani.

Koristeći se podacima nacionalne baze „Pratimo budućnost“ dr. Deborah Hasin i kolege izučavali su povećava li se upotreba marihuane među adolescentima nakon što neka od susjednih saveznih država donese zakon o njeno upotrebi u medicinske svrhe. Podaci dobiveni provedenim istraživanjem ne ukazuju na postojanost veze ali ističu važnost da se istraže faktori koji dovode do upotrebe marihuane među mlađom populacijom jer njena upotreba u ranoj dobi može dovesti do dugoročnih štetnih posljedica.

Izvor: ScienceDaily

Možda će vas zanimati