Zdravlje i medicina

Meso i način na koji se ono priprema može utjecati na rizik od nastanka raka bubrega

Marta Matek

Nove studije pokazuju da prehrana bogata mesom može povećati rizik od razvoja raka bubrega kroz mehanizme povezane s pojedinim spojevima koji nastaju prilikom pripreme mesa. Također, taj rizik može se povezati i s genetskom osjetljivošću na rak bubrega. Studija objavljena u stručnom časopisu „Cancer“ Američkog udruženja za rak, pokazuje kako i prehrana i genetika mogu utjecati na rizik od nastanka raka.

Učestalost pojave karcinoma bubrežnih stanica (RCC), najčešćeg oblika raka bubrega u odraslih, povećala se u SAD-u i drugim razvijenim zemljama. Istraživači sumnjaju da čimbenici koji se odnose na zapadnjački način života, kao što je prehrana bogata mesom, prerađenom hranom i škrobom, mogu imati važnu ulogu u ovom trendu. Da bi to istražio, tim iz Centra za rak MD Anderson Sveučilišta u Teksasu na čelu s doktorom Xifeng Wuom, proučavao je prehrambene navike i genetske faktore rizika od 659 pacijenata s nedavno dijagnosticiranim karcinomom i 699 zdravih osoba.

Priprema mesa pri visokim temperaturama stvara kancerogene spojeve

Istraživači su otkrili da su oboljeli od raka bubrega konzumirali više crvenog i bijelog mesa u usporedbi sa zdravim ispitanicima. Također, oboljeli od raka konzumirali su više kancerogenih tvari koje se proizvode kada se meso kuha na visokim temperaturama ili priprema na otvorenoj vatri (osobito pri prženju ili roštiljanju). Na kraju, istraživači su otkrili da su osobe s određenim genetskim varijacijama bile osjetljivije na štetne učinke tih kancerogenih tvari.

"Naša studija pruža dodatne dokaze o ulozi crvenog mesa, bijelog mesa i 2-amino-1-metil-6-fenil-imidazo(4,5-b) piridina (PhIP) u etiologiji karcinoma bubrežnih stanica i prva je studija koja se bavi prehrambenim unosom mutagenih spojeva i rizikom od RCC-a, a koja ukazuje na povezanost s 2-amino-3,8-dimetilimidazo(4,5-f) kinoksalinom (MeIQx), jednim od najzastupljenijih heterocikličkih amina najčešće nastalih prilikom pečenja, roštiljanja i prženja mesa na visokim temperaturama", kaže dr. Wu. "Također, naša studija je prva koja je procijenila utjecaj varijanti osjetljivosti na RCC, identificiran pomoću svih udruženih studija o genomima, i povezanosti između uzimanja mutagenih spojeva i rizika od RCC-a."

Iako je studija bila mala i ograničena na manju populaciju pripadnika bijele rase, rezultati pokazuju da smanjenje potrošnje mesa, osobito prilikom kuhanja na visokim temperaturama ili pripreme iznad otvorenog plamena, može poslužiti kao intervencija javnog zdravstva za smanjenje rizika od razvoja RCC-a. Osim toga, genetsko testiranje bi moglo pomoći da se identificiraju pojedinci s osobito visokim rizikom od nastanka karcinoma.

Izvor: Wiley

Možda će vas zanimati