Zdravlje i medicina

Privlačne crte lice i muževnost upućuju na kvalitetnu spermu

Irena Mrnjavac

Već su ranije znanstvenici postavljali teorije da žene biraju privlačnije muškarce za svoje partnere kako bi osigurale potomke koji će imati određene predispozicije, kao što je npr. zdravlje. Pored toga, postoji hipoteza da bi muškarci koji su privlačni mogli imati i kvalitetnu spermu. Radi se o hipotezi o plodnosti povezanoj s fenotipom. Ta hipoteza predlaže da sekundarna spolna obilježja muškaraca imaju veze s plodnošću, što je ženama kod muškaraca posebno važno radi potomaka.

U Španjolskoj je provedena studija koja je pokazala da su muževniji muškarci s privlačnijim crtama lica zaista imali kvalitetniju spermu. Druga studija, provedena u Australiji, pokazala je kako te karakteristike nisu ni povezane. Nakon toga su znanstvenici pretpostavili da povezanost tih karakteristika nije univerzalna i ne može se primijeniti na sve muškarce.

Potrebno je provesti još studija kako bi se potvrdilo što je zapravo važno za kvalitetu sperme i mogućnost razmnožavanja. Naravno, ne smiju se zanemariti i ostali faktori kao što je testosteron  i razina androgena. Stoga je cilj nove studije bio istražiti jesu li rezultati dobiveni u istraživanju u Španjolskoj neovisni o spolu i kulturi. 

Materijali i metode

Prvenstveno su u istraživanju sudjelovala 62 bijelca, svi su bili studenti sa Sveučilišta Valencija u dobi između 18 i 36 godina.  12 njih je isključeno iz istraživanja zbog faktora koji su mogli promijeniti rezultate istraživanja. Svih preostalih 50 ispitanika se suzdržavalo od spolnog odnosa i masturbacije 3-5 dana prije davanja uzorka sperme.  Pokretljivost, koncentracija i morfologija spermija mjerena je po standardima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). 10 ispitanika nije zadovoljavalo postavljene standarde, a sperma ostalih ispitanika je  korištena za dalje istraživanje.

Njihove fotografije (prednje strane lica i sa strane) su skenirane, a kosa im je skrivena crnom maskom, kako frizura ne bi utjecala na mišljenje ocjenjivača kojima su pokazivali njihove fotografije. 64 žene i 24 muškaraca (bijelci) sa Sveučilišta Valencija u Španjolskoj, te 85 žena i 53 muškarca (afroamerikanci) sa Sveučilišta del Norta u Kolumbiji su gledali fotografije i ocjenjivali privlačnost muškaraca s fotografija. Svi su bili heteroseksualci, a ni jedna žena nije uzimala pilule za kontracepciju. Od žena su tražili da privlačnost muškaraca ocijene prema svojim standardima za odabir dugotrajnog partnera ocjenom od 0 do 10, a muškarci su ih ocjenjivali onako kako su mislili da bi žena odabrala svog dugotrajnog partnera.

Istraživači su odredili sedam parametara za određivanje privlačnosti lica i usporedili ih s kvalitetom sperme, za koju su također imali tri parametra. Muškarci su dali bolje ocjene od žena, kao i svi ocjenjivači iz Španjolske od ocjenjivača iz Kolumbije, a razlike u ocjenama su bile slične kod oba spola i kod obje nacionalnosti. Rezultati su pokazali kako je kod muškaraca koje su pripadnici oba spola i obje nacionalnosti ocijenili kao privlačne zaista bolja kvaliteta sperme prema postavljenim parametrima.

Prije nego što su iz istraživanja isključeni muškarci čija sperma nije zadovoljavala standarde Svjetske zdravstvene organizacije, rezultati su pokazivali da je muževno lice povezano s lošijom kvalitetom sperme. Međutim, kada su oni isključeni, te je razlike nestalo. 

Zaključak

Ranije su studije pokazale da je muževnost povezana s boljom kvalitetom sperme. Međutim, nije bilo dovoljno dokaza koji bi potkrijepili činjenicu da to ne ovisi o kulturi i procjeni samo jednog spola. Zbog toga je ova studija pokazala kako su muškarci čije su lice i žene i muškarci iz dvije kulture opisali muževnima zaista imali bolju kvalitetu sperme, ali samo onda kada je sperma svih ispitanika zadovoljavala standarde Svjetske zdravstvene organizacije za normalnu spermu. 

Ranije su studije pokazale kako muževne crte lica nisu povezane sa zdravljem. Međutim, problem svih istraživanja povezanosti privlačnosti s još nekom kvalitetom jeste u tome što nema jasne definicije privlačnosti, te stoga istraživači ocjenjivačima samo kažu da ocijene koliko je netko privlačan, a ova je studija imala sedam jasno definiranih kriterija.

Pored toga, ranije su studije pokazale različite rezultate ako su istraživači od ocjenjivača tražili da ocijene privlačnost muškarca kao kratkotrajnog ili dugotrajnog partnera, a tu se kriteriji, kao što već znamo, razlikuju. U studiji provedenoj u Španjolskoj istraživači su od ocjenjivača i iz Španjolske i iz Kolumbije tražili da ocijene privlačnost dugotrajnog partnera. Rezultati su pokazali da je kod dugotrajnih partnera privlačnost lica obrnuto proporcionalna muževnim crtama lica. Uključujući i posljednje rezultate, privlačnost lica kod muškaraca može biti znak plodnosti, ali samo kada se radi o dugotrajnim partnerima.

Razlike nisu velike, ali ih ipak ima. Ovo je istraživanje pokazalo kako su žene i muškarci iz Španjolske dali bolje ocjene muškarcima iz Španjolske čije su fotografije gledali, nego što ocjene koje su dali žene i muškarci iz Kolumbije. Pretpostavlja se da su im oni dali bolje ocjene jer su takvim crtama lica bili češće izloženi.

Činjenica da nije bilo velikih neslaganja između ocjena muškaraca i žena pokazala je kako muškarci primijete privlačnost drugih muškaraca i kako ih mogu okarakterizirati kao suparnike. Ipak, ocjene koje su davali muškarci su malo bolje od ocjena koje su davale žene. Od ranije znamo da muškarci nerijetko precijene ljepotu žene, a rezultati ovog istraživanja mogli bi upućivati na to da to isto rade i kod procjenjivanja privlačnosti muškaraca. S druge strane, moguće je da žene smatraju da privlačniji muškarci nisu spremni obvezati se na dugu vezu, ili jednostavno nisu mogle procijeniti koliko bi muškarac bio dobar partner samo na osnovu privlačnosti lica. Unatoč tome, privlačnost lica bila je proporcionalna kvaliteti spermija.

Izvor: Journal of Evolutionary Biology

Možda će vas zanimati