Zdravlje i medicina

Začin koji štiti vaš mozak od uništenja fluorom

Ivana Bjelica

Fluor se danas može pronaći bilo gdje, od antibiotika do pitke vode, posuđa do paste za zube te je zbog toga izloženost fluoru neizbježna. To je još jedan od razloga zašto je novo istraživanje, koje dokazuje kako ovaj česti začin može spriječiti štetnost fluora, tako obećavajuće!

Fluorova neurotoksičnost je bila predmetom rasprave u akademskim debatama desetljećima, a sada je izvazvala rastuću strastvenu kontroverziju i među općom javnosti. Od 'teorija zavjere' koje kažu kako se prvo koristila u pitkoj vodi u ruskim i nacističkim koncentracijskim logorima kako bi se kemijski izvršila lobotomija zarobljenika sve do danas dobro poznate činjenice o smanjenju IQ-a, do mogućnosti da se ubrza kalcifikacija epifize – tradicionalnog središta duše – mnogi ljudi diljem svijeta, i sve više njih u visoko fluoridnim regijama u Sjedinjenim Američkim Državama, počinju se organizirati na lokalnoj i državnoj razini kako bi izbacili ovaj sveprisutni otrov iz komunalne pitke vode.

Upravo je objavljena nova studija u Pharmacognosy Magazineu nazvana ''Kurkumin umanjuje neurotoksičnost izvazvanu fluorom: dokazi in vivo'', koja dodaje eksperimentalnu potporu sumnji da je fluor zaista supstanca koja oštećuje mozak te otkriva da je ovaj prirodni začin, koji je zaštitni aditiv protiv mnogih zdravstvenih efekata povezanih s ovim sastavom, dostupan.

Studiju su autorizirali istraživači iz Odjela zoologije s University College of Science, M.L. Sukhadia University, Udaipur, India, koji su provodili prošlo desetljeće istražujući mehanizme kroz koje fluor izaziva snažne neurodegenerativne promjene u mozgu sisavaca, posebice u hipokampusu i cerebralnom korteksu.

Studija počinje opisom povijesnog koncepta brige o fluoridnom značajnoj i široko rasprostranjenoj toksičnosti:

''Fluor (F) je vjerojatno prvi neorganski ion koji je privukao pažnju znanstvenog svijeta zbog svojih toksičnih efekata i sada je fluoridna toksičnost kroz pitku vodu prepoznata kao globalni problem. Izvještaji o zdravstvenim efektima izloženosti fluoridu također uključuju mnoge karcinome, nepovoljne reproduktivne aktivnosti, kardiovaskularne i neurološke bolesti.''

Studija se fokusira na fluor koji inducira neurotoksičnost, identificirajući ekscitotoksičnost (stimulaciju neurona do točke smrti) i oksidativni stres kao dva glavna pokretača neurodegeneracije. Uočeno je da subjekti sa stanjem poznatim kao fluorosis, pojavljivanje točkica na zubnoj caklini uzrokovano pretjeranoj izloženosti fluoridu za vrijeme razvoja zuba, također imaju neurodegeneracijske promjene povezane s oblikom oksidativnog stresa poznatim i kao peroksidacija lipida (upaljenost). Pretjerana peroksidacija lipida u mozgu može dovesti do smanjenja u ukupnom fosfolipidnom sadržaju mozga.

Zbog ovih dobro poznatih mehanizama fluor povezanih s neurotoksičnosti i neurodegeneracijom, istraživači su identificirali primarni polifenol u začinu turmeric – poznat kao kurkuma – kao idealni aditiv vrijedan testiranja kao neuropreventivna supstanca. Prijašnja istraživanja kurkumina pokazuju da je ono sposobno aktivirati se kao antioksidant na tri različita načina štiteći od 1) singletni kisik, 2) hirodiksilni radikali i 3) superoksidna radikalna šteta. Također, kurkumin podiže proizvodnu endogenog glutationa u mozgu, ogroman antioksidantski obrambeni sustav.

Kako bi se odredili neurotoksični efekti fluora i dokazala protektivna uloga kurkumina protiv njih, istraživači su nasumično podijelili miševi u četiri grupe na 30 dana:

1. Kontrolna skupina (bez fluora), 2. Fluor (120ppm): fluorid je davan u destiliranoj vodi bez restrikcija, 3. Fluor (120ppm/30mg/kg tjelesne težine) + kurkumin: oralna doza kurkumina otopljena u maslinovom ulju zajedno s fluoridom u pitkoj vodi, 4. Kurkumin (30mg/kg tjelesne težine)

Kako bi se provjerili efekti liječenja, istraživači su mjerili udio malondialdehid (MDA) u mozgovima različito tretiranih miševa. MDA je dobro poznat marker oksidativnog stresa/štete.

Kao što se očekivalo, grupa koja je dobivala samo fluor (F) pokazivala je značajno povišene MDA razine naspram kontrolne grupe koja nije dobivala fluor. Kod grupe koja je dobivala kurkumin uočeno je smanjenje MDA razina naspram grupe koja je dobivala samo fluorid, pokazujući tako neuroprotektivnu aktivnost kurkumina od neurotoksičnosti povezane s fluoridom.

Zaključak studije:

''Naša studija pokazuje da dnevna doza od 120 ppm fluorda rezultira značajno visokim povećanjem u LPO (peroksidacija lipida) kao i neurodegenerativne promjene u neuronskim stanicama određenih hipokampalnih regija. Suplementacija s kurkuminom značajno smanjuje toksični efekt fluora gotovo do normalne razine povećajući obranu antioksidanta kroz čišćenje područja i pružajući dokaz o imanju terapijske uloge nasuprot oksidativnog stresa posredovanog neurodegeneracije.''

Izvor: Waking Times

Možda će vas zanimati