Zdravlje i medicina

Cjepivo protiv raka mozga dokazano djelotvorno

J.Ž.

Uz pomoć grupa pacijenata, druga testna faza kliničkih ispitivanja ploči put testnoj terapiji koja kombinira cjepivo protiv raka mozga s lijekom Avastinom.

Novo cjepivo protiv raka na mozgu, dizajnirano za individualne pacijente koristeći materijal iz njihovih tumora, pokazalo se djelotvorno u multicentričnoj drugoj fazi kliničkih ispitivanja te produljuje život pacijenata za nekoliko mjeseci i više. Pacijenti su patili od rekurentnog glioblastoma multiforme koji ubija tisuće Amerikanaca godišnje.

Ovi rezultati, objavljeni u utorak, 17. travnja u Američkoj udruzi neurokirurga (AANS) koja se sastala u Miamiju, su usporedili djelotvornost cjepiva na više od 40 pacijenata liječenih u UCFS's Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, Seidman Cancer Center u  Clevelandu te u New York – Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center u New Yorku.

Ispitivanje je otkrilo da bi cjepivo moglo produljiti život pacijentima za nekoliko mjeseci u usporedbi s 80 drugih pacijenata liječenih u istim bolnicama standardnim terapijama – 47 tjedana u usporedbi s 32 tjedna. Nekoliko pacijenata koji su primili cjepivo, preživjeli su više od godine dana.

„Ovi rezultati su provokativni, oni ukazuju na to da bi doktori mogli još više produljiti život pacijentima kombinirajući cjepivo s drugim lijekovima koji poboljšavaju imunitet, “ kazao je USCF neurokirurg Andrew Parsa, doktor medicine i znanosti koji je vodio istraživanje.

On dodaje da će sljedeći korak biti opširnije ispitivanje temeljeno na slučajnom odabiru da bi se vidjela djelotvornost cjepiva kombiniranog s Avastinom, koji je standardna terapija za ovu vrstu raka, uspoređena sa samim Avastinom. Ova testiranja, koja će voditi Nacionalni institut za rak, upisivat će pacijente kasnije ove godine.

Kliničko ispitivanje dijelom plaćeno od strane grupa pacijenata
UCSF odjel neurokirurgije je proglašen jednim od najboljih na svijetu od strane U.S. News & World Report. Doktori u tom odjelu rade više od 1100 operacija tumora mozga godišnje što je omogućilo da se izgradi jedno od najopširnijih spremišta moždanih tumora u SAD – u, s uzorcima tkiva sakupljenih od više tisuća pacijenata pogođenih rakom.

Dio financiranja druge faze kliničkih ispitivanja došao je od strane Nacionalnog instituta za rak u obliku subvencije od 1.5 milijuna dolara – koja se zove Brain Tumor SPORE (Specialized Program of Research Exellence). Sada, u svojoj desetoj godini, subvencija je usmjerena na prelazak općih laboratorija i kliničkih otkrića na optimalne načine liječenja i motrenja pacijentovog napretka.

Druga faza ispitivanja je također bila dijelom plaćena fondovima koje su omogućile grupe koje zagovaraju pacijente: Američka udruga za oboljele od raka mozga, Nacionalno društvo za oboljele od tumora mozga te Accelerate Brain Cancer Cure (Udruga za ubrzano pronalaženje lijeka protiv raka mozga) – grupe kojima Parsa pripisuje najveći trud.

„Ovo se nikada ne bi dogodilo bez njih, “ kaže Parsa. „Grupe koje zagovaraju pacijente su važna komponenta toga kako mi informiramo pacijente o ovoj bolesti. Ove grupe su također krucijalne u financiranju ovog prijelaznog istraživanja te premošćuju rupu između laboratorija i klinike.“

Parsa, osobno, nije primio nikakvu financijsku potporu, naknade za savjetovanje ni putne troškove za svoj rad u Agenusu, biotehnološkoj kompaniji koja proizvodi novo cjepivo. Ni Parsa, ni UCDF nemaju financijskih interesa što se tiče ove kompanije. 

Izvor: University of California - San Francisco

Možda će vas zanimati