Zdravlje i medicina

Ovo pomaže u savladavanju straha od stomatologa

J.Z.

Prema novome istraživanju Kraljevskog koledža u Londonu, kognitivna bihevioralna terapija može pomoći mnogim ljudima s dentalnom fobijom prevladati svoj strah od posjeta stomatologu i omogućiti im obavljanje stomatološke njege bez potrebe uspavljivanja.

Tjeskoba posjete stomatologu česta je i postaje fobija kada ima značajan utjecaj na nečiju dobrobit; osobe s dentalnom fobijom obično izbjegavaju odlazak stomatologu a rezultat su češće zubobolje, slabo oralno zdravlje i štetan učinak na njihovu kvalitetu života. Procjene centra za istraživanja stomatološkoga zdravlja odraslih - Dental Health Survey u Velikoj Britaniji, sugeriraju kako jedna od deset osoba pati od dentalne fobije.

Kognitivna bihevioralna terapija (CBT) je kratkoročna terapija, obično 6-10 tretmana. CBT je pokazala kako pomoći kod niza psihičkih problema od kojih su najpoznatiji depresija i poremećaji povezani s tjeskobom. Kognitivna i bihevioralna intervencija pokazale su se uspješnima u smanjenju dentalne anksioznosti i povećanju stomatoloških posjeta.

Najnovije istraživanje, objavljeno u časopisu British Dental Journal, sagledalo je karakteristike 130 bolesnika (99 žena i 31 muškaraca) nakon sudjelovanja u kognitivnoj terapiji ponašanja u odnosu na uslugu i rezultate liječenja. Pacijenti koji posjećuju kliniku koju u Londonu vodi Kraljevski koledž Stomatološkoga Instituta za psihologiju zdravlja pri organizaciji Guy's i St Thomas NHS, anketirani su o njihovim razinama dentalne anksioznosti, općoj tjeskobi, depresiji, suicidalnim mislima, alkoholu i tjeskobi, depresiji, suicidalnim mislima i kvaliteti dentalnoga zdravlja važnoga za život.

Tri četvrtine anketiranih dostigli su 19 razina ili više na modificiranim testovima dentalne anksioznosti (MDAS), što ukazuje na stomatološku fobiju. Preostali su postigli visoke rezultate na jednoj ili više razina MDAS testova, što ukazuje na određeni strah nekog od aspekata stomatologije. Strah od stomatoloških injekcija i stomatološke njege su najčešći nosioci visokih razina u stavkama na MDAS. Gotovo svi pacijenti (94%) potvrdili su o utjecaju saniranja problema na svojim zubima, ustima ili desni na kvalitetu njihovoga svakodnevnoga života.

Strah od zubara se prenosi s roditelja na djecu

Sagledavanjem omjera bolesnika obuhvaćenih istraživanjem utvrđeno je da imaju i druga psihološka stanja - 37% ima visoku razinu opće tjeskobe i 12% ima klinički značajne razine depresije. Suicidalne misli prijavilo je 12% pacijenata dok je četiri (4%) je izvijestilo o nedavnoj namjeri počinjenja samoubojstva. Pojedinci su upućeni primiti usluge putem skrbi njihovog GP a radi rizika suicida poduzeta je trenutna akcija temeljem lokalnih uslužnih jedinica.

Od svih pacijenata, četiri petine (79%) podvrglo se stomatološkim zahvatima bez potrebe za umirenje a 6% je zahvate obavilo pod sedativima. Prosječan broj CBT imenovanih pacijenata prije primanja na liječenje bez sedativa je pet.

Profesor Tim Newton Stomatološkog instituta na Kraljevskom koledžu u Londonu i glavni autor studije, rekao je: "Ljudima s dentalnom fobijom najčešće se daju sedativi koja im omogućava dovoljnu opuštenost u kraćem trajanju kao bi se izveo stomatološki tretman. Međutim, to im ne pomaže dugoročno prevladati svoj strah. Primarni cilj naše usluge CBT je omogućiti pacijentima primati stomatološke usluge, bez potrebe za umirenje, radeći sa svakim pojedinim pacijentom te postavljanjem ciljeva sukladno prioritetima. Naša Studija pokazuje da nakon prosječno pet CBT tretmana, većina ljudi može ići na stomatološko liječenje, bez potrebe za sredstvima umirenja. "

"Međutim, kod osoba s dentalnom fobijom postoji potreba za pažljivom procjenom obučenosti CBT praktičara koji rade s stomatološkim zdravstvenim djelatnikom. Kod nekih od naših pacijenata otkrili smo da doživljavaju dodatne psihičke poteškoće i potrebno im je daljnje upućivanje i vođenje. CBT omogućava načine smanjenja potrebe za umirenje kod osoba s fobijom ali će i dalje biti onih koji trebaju umirenje, jer oni zahtijevaju hitno liječenje zuba ili posebno invazivne tretmane. Naše usluge treba promatrati radije kao uslugu nadopune za umirenje nego kao alternativu, što zajedno s liječenjem pruža sveobuhvatnu njegu za dobrobit pacijenata u konačnici. "

Nedavna studija objavljena u istome časopisu, koautora prof. Tim Newton, pokazala je da je više žena nego muškaraca izvijestilo o dentalnoj fobiji, prema centru Dental Health Survey za istraživanje u odraslih 2009. Oni s dentalnim fobijama češće dolaze iz okruženja nižega imovinskoga statusa i imaju više karijesa na svojim zubima te pate od lošijega oralnoga zdravlja uopće.

Izvor: Kcl

Možda će vas zanimati