ZNANOST: hrvatski znanstveni portal

Leđna moždina može samostalno učiti motoričke sposobnosti

Prema novim studijima leđna moždina samostalno i neovisno o mozgu uči motoričke zadatke. Rezultati tih studija mogli bi ponuditi nove mogućnosti rehabilitacije nakon ozljeda moždine.

Učenje kompleksnih motornih radnji kao što je primjerice tipkanje ili sviranje klavira, uzrokuje promjene u mozgu koje se mogu pratiti pomoću funkcionalne magnetske rezonance (fMRI). Tijekom učenja, senzorne informacije i motorne naredbe dolaze do leđne moždine, međutim do danas je vrlo zahtjevno obavljati fMRI na mozgu i leđnoj moždini istovremeno i time je teško odrediti da li promjene u leđnoj moždini tijekom stjecanja neke motoričke vještine u potpunosti ovise o signalima iz mozga ili se javljaju samostalno.

Ta je prepreka prevladana po prvi puta u ovoj studiji iskorištavanjem činjenice da 3.0T MRI skener ima dovoljno dugo vidno polje da može uhvatiti i mozak i leđnu moždinu, što smjenjuje signale prema i iz mišića ruku. Upotrebljavajući ovu tehniku na složenim radnjama kao što je tipkanje autori su pokazali da su promjene vezane uz učenje u protoku krvi u leđnoj moždini nezavisne o promjenama protoka krvi u područjima mozga koji sudjeluju u toj radnji.

Rezultati upućuju na to da leđna moždina ima aktivnu ulogu u vrlo ranim fazama motoričkog učenja. Budući rad će morati potvrditi da promjene koje se vide u leđnoj moždini ustraju tijekom vremena i generaliziraju se s drugim fazama učenja i drugim oblicima motoričkih vještina. Otkrivanje nezavisne uloge leđne moždine u učenju moglo bi osigurati nove puteve u učenju motoričkih radnji nakon njezine ozljede kada su veze između mozga i moždine narušene.

Izvor: SciDaily

Podijeli.