ZNANOST: hrvatski znanstveni portal

Upustili ste se u parenje e-cigaretama - trebate li se zabrinuti?

Najbolji dostupni nalazi pokazuju da je korištenje e-cigareta bitno manje štetno od pušenja cigareta. Smrt iz bilo kojeg razloga unutar godina između 25 do 79 je tri puta veća među pušačima nego nepušačima. U usporedbi s pušenjem, dugoročne posljedice po zdravlje e-cigareta su vjerojatno „mnogo manje, ako i uopće, štetne za korisnike i za pasivne korisnike“.

Izvještaj Ureda glavnog kirurga iz 2014. zaključuje da „Smrt i bolesti kao posljedica korištenja duhana u SAD-u su velikim dijelom uzrokovani cigaretama i ostalim paljenim duhanskim proizvodima i znatno će se smanjiti njihovim uklanjanjem“.

Nedavni nalazi pokazuju da bi korisnici naprava za parenje trebali biti oprezni pri upotrebi uređaj visokog napona, pošto oni mogu proizvesti velike količine kancerogenog formaldehida. Iako, ljudi obično ne koriste e-cigarete na takav način. Uređaji visokog napona i dugi izdisaji mogu proizvesti loš okus koji se izbjegava.

Paljene cigarete sadrže mnogo kancerogena: Uprava za hranu i lijekove navodi 79 „štetnih ili potencijalno štetnih“ kancerogena u duhanskim proizvodima i dimu.

Imajte na umu da činjenica što je neki proizvod „štetan“ ponekad ne znači da nije mnogo zdraviji od nekog drugog proizvoda.

E-cigarete kao odskočna daska prema narkoticima?

Mogućnost da neki narkotici služe kao odskočna daska prema opasnijim drogama je bila predmetom razmatranja u odnošenju prema drogama, a ista stvar je i s duhanskim proizvodima. Smatra se da e-cigarete vode ka pravim cigaretama. Ako parenje vodi do pušenja, onda bi s porastom parenja trebalo rasti i korištenje cigareta. No, to nije slučaj. Pušenje nastavlja opadati. Pušenje u mladosti je najjači uzrok pušenja u starosti.

U širem smislu, svijet je prepun proizvoda koji mogu izgledati kao odskočne daske prema nečem opasnijem. Ako djeca voze BMX po opasnim stazama, to može značiti da će tako voziti i motocikle kada odrastu. No, da li su proizvodi ti koji uzrokuju tu povezanost ili individualna stremljenja?

Mnogo istraživanja vezano uz narkotike koji vode ka opasnijim supstancama više podržava „model zajedničke odgovornosti“ nego model gdje je uzrok sam narkotik. Model zajedničke odgovornosti drži da osobine (npr. sklonost riziku) unutar pojedinaca mogu biti uzrok korištenja narkotika.

Bez obzira mislili vi (a) da isprobavanje e-cigareta vodi ka navici pušenja koja se u suprotnosti ne bi dogodila ili (b) da oni koji će vjerojatno isprobati cigarete će isprobati i e-cigarete, jednom kada proizvodi postanu dostupni, marketing utječe na to koji će se proizvod preferirati. Parenje može voditi ka pušenju. Ako iskazujete više brige oko parenja nego oko pušenja ili ako umanjujete smrtonosne rizike pušenja, time ohrabrujete mlade ljude da počnu koristiti cigarete.

Omogućavanje odraslima da koriste neke tvari kao što su alkohol, duhan i psihoaktivne tvari, obično sa sobom donosi zabranu korištenja istih mladima. Bez takvog stava, mladi bi možda još i više eksperimentirali s takvim proizvodima. Zabrana prodaje proizvoda za parenje bi se trebala podupirati.

Što biste trebali učiniti ako vaš tinejdžer puši? Klik na stranicu 3.

Podijeli.