Zemlja i klima

U Londonu otkriven 'kamp' iz kamenog doba

T.D.

U južnom dijelu Londona, na gradilištu novog američkog veleposlanstva, otkriveno je nalazište pračovjeka.

Pronađene su životinjske kosti, dokazi da se ložila vatra i, ono najzanimljivije, kremen star oko 700 000 godina, koji bi ujedno mogao biti i najstarije oruđe nađeno na ovim prostorima. Arheolozi su otkrili i neke alate iz mezolitika i brončanog doba.

Na ovom području nekoć se nalazila rijeka koja se dijelila na manje kanale s pješčanim i šljunčanim otocima. Neki od tih otoka su bili prilično veliki, stoga je moguće da su se praljudi tamo naseljavali. Plodno močvarno tlo je omogućavalo hranu i bilo je pogodno mjesto za lov.

Stručnjaci ne mogu sa sigurnošću odrediti o kojem je razdoblju riječ jer pronađeni kremen može biti, osim oruđa samo po sebi, i otkrhnuti dio većeg alata koji je voda donijela ovamo. Također su pronađene i vrše dugačke oko 12 metara, kao i spaljena zemlja i kosti što pokazuje da se tamo ložila vatra.

Arheolozi smatraju da su potpaljivanjem vatre praljudi obilježavali mjesto na koje će se svake godine vratiti jer je tlo najvjerojatnije bilo prevlažno da bi se na njemu trajno nastanili.

Ovo nalazište bi moglo biti najstariji arheološki dokaz u Londonu budući da su, zbog učestale novogradnje, primjerci poput pronađenog kremena tamo rijetki. Smatra se da datiraju iz razdoblja između 100 000 i 12 000 godina prije Krista.

Izvor: DailyMail

Možda će vas zanimati