Rubrika: Biljke i životinje

Biljke i životinje  Znanstvenici otkrili prvu toplokrvnu ribu

Odavno nam je poznata klasifikacija sisavaca i ptica u toplokrvne, a riba i gmazova u hladnokrvne životinje. Voda izvlači toplinu iz većine živih bića. Zato ribe uglavnom imaju temperaturu tijela kao i voda u kojoj se nalaze.