ZNANOST: hrvatski znanstveni portal

Počeo deseti Tjedan mozga u Hrvatskoj

Europsko Vijeće za istraživanje mozga (European Brain Council) je uz pomoć stručnih udruga postiglo da Sedmi okvirni istraživački program Europske unije (FP7)  jasno ističe prioritet neuroznanosti i istraživanja duševnih poremećaja i neuroloških bolesti. Istodobno je istaknuta potreba poboljšanja kvalitete života ljudi s bolestima živčanog sustava. Uz sve navedene razloge za veće zanimanje društva za znanje o mozgu treba istaknuti i najveće izazove  znanosti: odnos mozga i uma te pitanje genetske i evolucijske osnove specifično ljudskih funkcija, kao što su govor i svijest o samom sebi. Od 65% ljudskog genoma koji je povezan s razvitkom i ustrojstvom mozga, oko 30% genoma je specifično za živčani sustav i među tim genima se krije moguća biološka šifra specifično ljudskih kognitivnih funkcija. 

Sva navedena pitanja postavljaju se i u ovom Tjednu mozga. Svjetska i europska akcija pod nazivom Tjedan mozga (Brain Awareness Week) odvija se ove godine od 14. do 20. ožujka. U rad Dana Alliance uključeno je desetak dobitnika Nobelove nagrade te oko 2100 organizacija iz 76 zemalja na 6 kontinenata, a sve  se aktivnosti odvijaju uz punu potporu vlada i ministarstava uključenih zemalja, te brojnih akademskih institucija i nevladinih udruga.  Hrvatsko društvo za neuroznanost izabralo je nove zanimljive teme za  ovogodišnji Tjedan mozga  s ciljem nastavka dijaloga s javnošću o značajnim pitanjima iz istraživanja mozga:

1. Mozak i učenje
2. Neuroekonomija
3. Novija dostignuća u neuroznanosti

Pokušat   će se prikazati ta pitanja interdisciplinarno i integrirano od molekularne do sistemske razine, od organizacije mozga do socijalnih interakcija. Projekti upoznavanja javnosti obuhvaćaju sve uzraste i razine školske spreme, od rane školske dobi do sveučilišta.  Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu djeluju  Hrvatski institut za istraživanje mozga i Hrvatsko društvo za neuroznanost. Tijekom cijeloga Desetljeća mozga aktivno smo istraživali prioritetne ciljeve neuroznanosti u tijesnoj suradnji s našim inozemnim partnerima i institucijama. U akciju za poticanjem istraživanja mozga uključile su se i druge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, kao i biomedicinska središta u Splitu, Osijeku i Rijeci te na Institutu „Ruđer Bošković“. 

Hrvatsko društvo za neuroznanost i Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  od 14. do 20. ožujka 2011. godine,   deseti put u Hrvatskoj organiziraju Tjedan mozga. U organizaciji nam se pridružuju Medicinski fakulteti u Splitu, Osijeku i Rijeci te  članovi Hrvatskog društva za neuroznanost u tim sveučilišnim središtima. Istodobno očekujemo aktivnosti u sveučilišnim centrima u Zadru, Dubrovniku, Varaždinu, kao i u mnogim drugim gradovima Hrvatske. Mi smo se već uključili u međunarodnu bitku za bolje razumijevanje funkcija ljudskog mozga i očuvanje njegovog zdravlja.

12
Podijeli.